2013. May 14.

Meghosszabbították a feltételes kamatleírás és az adótartozás szüneteltetésének határidejét

A feltételes kamatleírás és az adótartozás szüneteltetésének határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbították.

2013. May 14.

Minimálbér

A minimálbér új összegének megállapításáról szóló határozat meghozataláig a 115,00 dináros (nettó) órabér marad alkalmazásban.

2013. April 19.

Tájékoztató adóbevallás (Informativna poreska prijava IPP)

Tájékoztató adóbevallási kötelezettek azok a természetes személyek, akiknek összes hazai és külföldi vagyona a 2013. január 1-jei állás szerint meghaladja a 35.000.000 (harmincöt millió) dinárt.
Az IPP benyújtásának utolsó napja 2013. március 31.

2013. March 18.

A költség- és egyéb jövedelmtérítések összehangolt adómentes összegei

Az SZK Hivatalos Közlönye 2013. január 25-én megjelent 8/2013-as számában tették közzé a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény 9. és 18. szakaszában előírt költség- és más jövedelemtérítések összehangolt adómentes dinárösszegeit.

2013. March 18.

A szociális járulék elszámolásának előírt legkisebb alapja

Az SZK Hivatalos Közlönyének 10/2013-as számában tették közzé a szociális járulék elszámolásának legalacsonyabb havi alapjáról szóló összeget, amely 21.216,00 dinárt tesz ki, és amelyet 2013. február elseje és 2013. április 30-a között alkalmaznak.

2013. March 18.

Törvény a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről

Új törvényt hoztak a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről, amelyet a 2013. március 31-ig megkötött szerződéses viszonyok esetében alkalmaznak a kereskedelmi tranzakciókban.
A törvény pénzbüntetéseket is előír szabálysértések esetén a jogi személyekre vonatkozóan, 100.000 és 2.000.000 dinár közötti összegben, a vállalkozók esetében 10.000,00 és 200.000,00 dinár közötti határösszegben.

2013. March 18.

A polgárok évi jövedelemadója

A természetes személyek – rezidensek, beleértve a külföldi állampolgárságú rezidenseket is, akik a 2012-es naptári évben 2.067.480,00 dinárnál magasabb jövedelmet valósítottak meg, évi jövdelemadójuk megállapítása céljából legkésőbb 2013. március 15-ig kötelesek adóvallomást benyújtani

2013. January 29.

Az egyéni adóbevallás benyújtásának kötelezettsége (PPP nyomtatvány/ űrlap) 2012-re

Egyéni adóbevallás benyújtására kötelezettek (PPP nyomtatvány) a 2012-es esztendőre vonatkozóan az illetékes adóhatóságnál legkésőbb 2013. január 31-ig mindazok a jövedelemkifizetők (jogi személyek, vállalkozók és természetes személyek), akik 2012. január 1. és 2012. január 31. között természetes személyeknek kifizetéseket eszközöltek.

2013. January 29.

A 2013. január 1-ei hatályú HÉA-nyílvántartásból (evidencija PDV) való törlési igény legkésőbb A 2013. január 31-ig terjeszthető be

Ismételten az adókötelezettek törléséről a HÉA (PDV) nyilvántartásból: A kötelezettek törlése a HÉA nyilvántartásból 2013. január 1-től csak a kötelezett erre vonatkozó igénylése alapján történik meg.
A vállalkozók, miután törölték őket a HÉA nyilvántartásból, átadhatják az átalányban (paušal) történő adózási igénylésüket a 2013-as évre vonatkozóan, amennyiben eleget tesznek az átalányadózás többi feltételének.