2015. november 20.

Törvény a hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről

Meghozták a hozzáadott értékadóról (HÉA, szerbül Porez na dodatu vrednost – PDV) szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvényt, amely az SZK Hivatalos Közlönyének 83/15-ös számában 2015. október 3-án jelent meg.
• Külföldi személyek nyilvántartásba vétele a HÉA rendszerében
• Az adóhátralékos definiálása
• A HÉA belső elszámolási rendszerének alkalmazása a javak és szolgáltatások kedvezményezettjeire/fogadóira az építőiparban
• Az adóügyi meghatalmazottság rendezése
• A villamos energia, földgáz és fűtési, illetve hűtési energia, mint javak forgalmazási helye
• Az adómentesség előírása villamos energia, földgáz, fűtési és hűtési energia behozatala esetére
• Az adóalap meghatározásának módja arra az esetre, ha az adóalany szubvencióban részesül
• A HÉA levonására való jog bővülése
• Az előzetes adó levonásának kivétele
• A reprezentációs kiadások pontosítása, amelyek alapján az adóalanynak nem álljogában az előzetes adó levonása
• A használt gépjárművek külön megadóztatási eljárása
• A 10 %-os HÉA-köteles szolgáltatások forgalmazásának bővítése
• Az illetékes adóhatóság tájékoztatásának határideje másodlagos nyersanyagok és mezőgazdasági termények forgalmazásáról olyan személyektől, akiket nem tartanak nyilván a HÉA fizetőinek kötelezettjei listáján, összhangban a törvény 51a szakaszának 2-ik, módosított bekezdésével.

2015. november 20.

Változott a külföldi szolgálati utakra szóló napidíjak adómentes összege

Az állami tisztviselőnek és hivatalnoknak külföldi tartózkodása során megtérítik az élelmezési és a helyi/városi közlekedési költségeket, mégpedig 15 euróként minden külföldön töltött 24 órára.

2015. november 20.

A munka minimális ára a 2016 január és december közötti időszakra

A munka minimális ára, adók és a kötelező társadalombiztosítási járulék nélkül, a 2016. január – decemberi időszakra nettó 121,00 dinár munkaóránként.

2015. szeptember 30.

A kötelező társadalombiztosítási járulék legalacsonyabb havi alapja

A kötelező társadalombiztosítási járulék fizetésének legalacsonyabb havi alapja a 2015. augusztus 1. és 2015. október 31. közötti időszakra vonatkozóan 21.506 dinár.

2015. április 21.

A térítések befizetése a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség egységes számlájára

A gazdasági nyilvántartási ügynökség (szerbül: Agencija za privredne registre) internetes oldalán (www.apr.gov.rs) közzétette a bejegyzési térítésre és a dokumentáció nyilvánosságra hozatalára vonatkozó térítés befizetésére szolgáló egységes számlával (szerbül: jedinstveni račun) kapcsolatos információt, és a tájékoztatást arról az egységes számláról, amelyre a pénzügyi jelentések nyilvántartásának szolgáltatásai, és a nyilvántartásokban szereplő adatok kiadása utáni, az ügynökség által a felhasználók külön kérésére végzett adatszolgáltatások utáni térítések befizetésére szolgál.

2015. február 20.

A kötelező társadalombiztosítási járulék legalacsonyabb havi alapja

A legalacsonyabb havi alap a kötelező társadalombiztosítási járulék fizetésére a 2015. február 1-e és 2015. április 30-a közötti időszakban 22.357 dinár (közölte az SZK Hivatalos Közlönyének 11/2015-ös száma).

2015. február 20.

A költségek és egyéb járandóságok összehangolt adómentes térítési összegei

A Szerb Köztársaság kormánya az SZK Hivatalos Közlönyének 5/2015-ös számában közzé tette az összehangolt adómentes dinárösszegeit a polgárok jövedelmi adójára vonatkozóan. Ezeket az összegeket a 2015. február 1-t követő minden kifizetésnél alkalmazzák, tekintet nélkül arra, hogy melyik hónapra vonatkozik a kifizetés.

2015. február 20.

A polgárok évi jövedelemadója a 2014-es esztendőben

Azok a természetes személyek, akik a naptári évben a köztársaság területén egy foglalkoztatottra eső átlagos évi keresetének háromszorosánál magasabb jövedelmet valósítottak meg az adózás évében a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján, fizetik a polgárok évi jövedelemadóját.
A 2014-ben egy foglalkoztatottra eső átlagos kifizetett évi kereset a Szerb Köztársaságban 737.112,00 dinárt tett ki (Az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2015).
A 2014-ben a Szerb Köztársaság területén az egy foglalkoztatottra eső, kifizetett évi átlagkereset összegének háromszorosa a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai szerint 2.211.336,00 dinár.
A polgárok 2014-ik évi jövedelemadójával kapcsolatos adóbevallásokat legkésőbb 2015. május 15-ig kell benyújtani a PPDG-2R űrlapon/formanyomtatványon. 2015. április 1-től kezdve a PPDG-2R űrlapon az adóbevallást kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani.

2015. február 20.

A statisztikai és egyéb célokra szolgáló jelentések benyújtási határidejének meghosszabbítása 2015. március 31-ig

„A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség tájékoztatja a számvevőségről szóló törvény alkalmazásának minden kötelezettjét, hogy a Pénzügyminisztérium azt ajánlotta a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnek, hogy kivételesen hosszabbítsa meg a statisztikai és egyéb célokra szolgáló, 2014-re vonatkozó jelentések benyújtásának határidejét 2015. március 31-ig.“

‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Utolsó »