2013. September 23.

Új bejelentések az örökösödési adó és az ajándékozási illeték meghatározására és az abszolút jogok átruházási adójára

Új űrlapok kerültek meghatározásra, mégpedig az örökségi és ajándékozási adó megállapítására szolgáló adóbevallás – a PPI-3-as űrlap, továbbá az abszolút jogok átruházási adójának meghatározására/megállapítására szolgáló PPI-4-es űrlap, amelyeket 2013. július 6-tól alkalmaznak.

2013. September 23.

A gazdasági társaságok vagyonának és szolgáltatásainak felhasználása magáncélokra a tulajdonosok részéről

2013. május 30-tól kezdve második jövedelemnek számít a gazdasági társaság vagyonának és szolgáltatásainak magáncélokra történő felhasználása a gazdasági társaság tulajdonosa részéről, a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 85-ik szakasza 1. bekezdése és 13-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatlos Közlönye, 24/2001...47/2013, 48/2013-as szám).

2013. September 23.

A vagyonadókról szóló törvény módosításai és kiegészítései az ajándékozási illeték révén történő adóztatátás

A vagyonadókról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2013-as számában jelent meg, hatályba lépésének és alkalmazása kezdetének dátuma pedig 2013. május 30.
Ez a törvény szabályozza az ajándékozási illeték révén történő adóztatás tárgyát is. Ezzel a törvénnyel szabályozzák azt is, hogy mi számít ajándékozási illeték útján történő adózás tárgyának, szabályozzák továbbá a jogi személyek számára lényeges újdonságokat, az ajándékozási illeték hatálya alóli kivételeket, és a nem profitorientált (non-profit) szervezetek számára fontos újdonságokat is.

2013. August 19.

Egyéb jövedelmek megadóztatása

A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 81-ik szakasza alapján egyéb jövedelemnek számítanak: azok a jövedelmek, amelyeket az adókötelezettek felszerelés, szállítóeszközök és egyéb ingóságok bérbeadásával, szerencsejátékban szerzett nyereményekkel, személyi biztosításból származó jövedelemként, sportolók és sportban dolgozó szakemberek jövedelmeként, vagy egyéb jövedelemként valósítanak meg, kivéve azokat, akiket és amelyeket külön, kivételként kezel a törvény. Felszerelések, szállítóeszközök és egyéb ingóságok bérbeadásából származó jövedelmek. Költségtérítés és egyéb kiadások azon személyek számára, akik nincsenek alkalmazásban a kifizetőnél

2013. August 19.

A tőkejövedelmek adóz(tat)ása

A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó jövedelmek adóztatása (adókezelése) a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény legújabb módosításairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002, 80/2002 – más. törvény, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – javított törvény, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013 – javított törvény) alapján tőkejövedelemnek számít az ilyen eredetű jövedelem, és az egyéb tőkejövedelmektől eltérően adózó (megadóztatott) jövedelemként kerül be a polgárok évi jövedelemadó-elszámolásába.
A bérleti díj elszámolásának példája

2013. August 01.

Megszűnt az ajándékozási illeték fizetésének kötelezettsége azon jogi személyek esetében, akiknek jövedelme ezen az alapon beszámítódik a jogi személyek nyereségadó-alapjába

A vagyonadóról szóló törvény 14-ik szakasza 3-ik pontjának 4-ik bekezdése szabályozza, hogy nem számít ajándéknak a jogi személynek az a jövedelme, amelyet bekapcsolnak/hozzácsatolnak a jogi személy nyereségadó-alapjának elszámolásába, összhangban azzal a törvénnyel, amely rendezi a jogi személyek nyereségének adózását/megadóztatását.