2013. May 14.

A szolgálati idő bejelentésének kötelezettsége (M-4) a 2012-es esztendőre 2013 április 30-ig

A munkaadók kötelesek legkésőbb 2013. április 30-ig eljuttatni a szolgálati időre és a keresetekre vonatkozó adatokat (M-4-es űrlap) foglalkoztatottjaik és a vállalatukban munkaviszonyban levő alapítók esetében, illetve vonatkozásában. Az adatokat az Alapnak a munkaadó székhelye szerint illetékes fiókjához, vagy kirendeltségéhez kell eljuttatni.
Lehetséges az M-4-es bejelentések előzetes ellenőrzése is az interneten.

2013. May 14.

Bérítményes távolmaradás munkahelyről (fizetett szabadság)

A fizetett szabadságról, a fizetett szabadság kihasználásáról szóló végzésmintával.

2013. May 14.

Pályázat munkanélküliek számára

A Tartományi Gazdasági, Foglakoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság pályázatot hirdetett munkanélküliek számára Vajdaság AT területén a 2013. évben önfoglalkoztatás támogatására. A pályázat az erre a célra szánt eszközök elosztásáig, illetve 2013. október 01-ig tart.
A támogatás összege 160.000,00 dinár, egy összegben, munkanélküli személy számára, újonnan bejegyzett tevékenység végzésére Vajdaság AT területén.

2013. May 14.

Állami ünnepek és más ünnepek

A katolikusok és más keresztény közösségek tagjai a Húsvétot 2013. Nagypéntektől, azaz március 29-től április 01-jéig ünneplik az idén.
- A Munka ünnepe 2013. május 1. és 2., azaz szerda és csütörtök.
- A pravoszláv húsvéti ünnep Nagypéntektől, azaz 2013. május 03-tól 06-ig tart és ezek munkaszüneti napok minden államhatósági szerv, gazdasági társaság és más tevékenységgel, szolgáltatással foglalkozó munkaszervezet számára.

2012. June 22.

Éjszakai munka és több műszakban végzett munka

A munkáról szóló törvény 108-ik szakasza szabályozza a munkavállaló megnövelt keresetre való jogát, a 2)-pontban feltüntetik, hogy ez a jogosultság az éjjel, illetve műszakokban végzett munka esetén érvényes – az alapkereset 26 százaléka azzal, hogy az általános aktusok és a munkáról szóló szerződés alapján a törvényben előírtnál magasabb százalék is meghatározható.

2012. June 22.

A gazdasági társaságok tagjai-alapítói és alkalmazásuk módja

A nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény szerint kötelező biztosítással rendelkező személyek a gazdasági társaságok azon alapítói, illetve tagjai is akik azokban dolgoznak, tekintet nélkül arra, hogy saját gazdasági társaságukkal munkaviszonyt létesítettek-e, vagy nem.