2013. May 14.

Anyagi támogatás az élelmiszerbiztonsági és minőségi rendszerek bevezetési és szertifikálási költségeinek visszatérítésére

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság pályázatot tett közzé támogatási eszközök odaítélésére az élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminősítő rendszerek bevezetési és szertifikálási költségeinek visszatérítésére a 2013-as évben.
A pályázatban meghatározott feltételek szerint a támogatási eszközök felhasználására jogosultak:
- jogi személyek és vállalkozók (az 1-5. pontok szerint)
- természetes személyek – a bejegyzett földművelő gazdaságok hordozói, földműves szövetkezetek és társulások (az 1-4 pontok alapján).