2015. November 20.

Állami ünnep - munkaszüneti nap 2015 novemberében

Állami ünnep a békekötés napja az I. Világháborúban – 2015. november 11.

2015. August 31.

Törvény a felügyelőségi felügyeletről

A felügyelőségi felügyeletről szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2015-ös számában 2015. április 21-én jelent meg, a megjelenéstől számított nyolcadik napon lépett hatályba, és a hatályba lépés napjától számított 12 hónap eltelte után, tehát 2016. április 30-tól kezdve alkalmazzák. Kivételt képeznek azok a rendelkezések, amelyek a be nem jegyezett (regisztrálatlan) szubjektumokra, a velük kapcsolatos eljárásokra vonatkoznak, és amelyek alkalmazása 2015. július 30-án vette kezdetét.
A törvény 2015. július 30-tól alkalmazott legjelentősebb rendelkezései
A büntető rendelkezések
A be nem jegyezett szubjektum jelentése
A más felügyelőségekkel és közmeghatalmazottakkal való együttműködés
Helyszínelés a lakóterületen belül
A be nem jegyzett szubjektummal szembeni külön eljárás
Mit tekintenek a be nem jegyzett szubjektum által végzett tevékenység végzésének és aktivitás folytatásának
A törvény 2015. szeptember 30-tól alkalmazásra kerülő rendelkezései

2015. June 21.

Abelső jelentés módjáról, a munkaadó által a meghatalmazott személy kinevezésének módjáról, és egyéb, a belső bejelentéssel összefüggő jelentős kérdésekről szóló szabályzat azoknak a munkaadóknak (munkáltatóknak) az esetében, akiknél tíznél több alkalmazo

A belső jelentés, a munkaadó által meghatalmazott személy kinevezésének módjáról, és egyéb, a belső bejelentések szempontjából jelentősnek számító kérdésekről szóló szabályzat annál a munkaadónál (munkáltatónál), aki tíznél több személyt foglalkoztat, az SZK Hivatalos Közlönyének 49/2015-ös számában jelent meg 2015. június 5-én, alkalmazása pedig 2015. június 13-án vette kezdetét.

2015. June 21.

Törvény a bejelentők védelméről

A bejelentők védelméről szóló törvény (szerbül: Zakon a zaštiti uzbunjivača) az SZK Hivatalos Közlönyének 128/2014-es számában jelent meg, és szabályozza a bejelentéseket, a bejelentési eljárásokat, a bejelentők jogait, az állami és más szervek és szervezetek kötelezettségeit, továbbá a bejelentésekkel kapcsolatban a jogi és természetes személyek kötelezettségeit, valamint egyéb, a bejelentésekkel és a bejelentők védelmével összefüggő kérdéseket. Ez a törvény 2014. december 4-én lépett hatályba, alkalmazása pedig 2015. június 5-én kezdődött.
Az ebben a törvényben használt kifejezések jelentése
A bejelentés akadályozásának tilalma
A bejelentő védelemre való joga
A bejelentő személyére vonatkozó adatok védelme
A bejelentési eljárás
A munkaadó (munkáltató) köteles minden munka céljából alkalmazott személyhez írásbeli tájékoztatást eljuttatni a törvényből eredő jogaikról, továbbá megnevezni azt a személyt, aki meghatalmazott a bejelentésekkel kapcsolatos információk átvételére és a bejelentéssel összefüggő eljárás lefolytatására
A tíznél több alkalmazottat foglalkoztató munkaadó köteles a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárást általános aktus meghozatalával szabályozni, amit látható helyen, illetve a világhálón (internetes oldalán) kifüggeszt, mégpedig a törvény hatályba lépésétől számított egy éven belül.
A bejelentő kedvezőtlenebb (hátrányosabb) helyzetbe hozásának tilalma
A bejelentés miatti kár megtérítése és a bejelentő bírósági védelme
A bejelentés, amennyiben az információ titkos adatokat tartalmaz
A bejelentéssel való visszaélés tilalma
A szabálysértésekért járó pénzbüntetések

2015. January 14.

A vállalkozók kötelessége írásban tájékoztatni a gazdasági nyílvántartási ügynökséget üzleti könyveiknek a kettős könyvelési rendszer szerinti vezetéséről a 2014-es esztendőben

A vállalkozó, aki úgy dönt, hogy 2015. január elsejétől kezdve kifizeti személyes keresetét, köteles erről a döntéséről, miszerint személyes keresetét kifizeti, az illetékes adóügyi szolgálatot (adóhivatalt) írásos formában legkésőbb 2014. december 15-ig tájékoztatni.
Példa a vállalkozó személyes keresete elszámolására

2015. January 14.

Az ünnepnapoknak számító következő ünnepek

Az ünnepnapoknak számító elkövetkező ünnepek, amelyeket az állami és más ünnepekről szóló törvény rendelkezései értelmében ünneplünk (az SZK Hivatalos Közlönye, 43/01, 101/07 és 92/11) 2014. december 1. és 2015. január 31-között felsorolásra kerültek Tájékoztatónknak ebben a számában.

2014. November 28.

Szabályzat az egyes termékfajták egységára kifüggesztésének módjáról és feltételeiről

Az egyes termékek egységára kifüggesztési módjáról és feltételeiről szóló szabályzat a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014-es számában jelent meg és 2014. november 4-én lépett hatályba.

2014. November 28.

A Csődtörvény változásai és módosításai

A csődről szóló törvény változásairól és módosításairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 83/2014-es számában 2014. augusztus 5-én jelent meg, és ezzel megváltoztatták, illetve bővítették a korábbi csődtörvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09, 99/11 – másik törvény és 71/12-AB).

2014. November 28.

Büntetőrendelkezések a Munkáról szóló törvényben

A munkáról szóló törvény 273-276. szakaszai írják elő a büntetőrendelkezéseket (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 és 75/2014) amelyeket négy csoportba osztanak:
- Az elkövetett szabálysértésért, amellyel a jogi személy státusával rendelkező munkaadót sújtják 800.000-től 2.000.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel, a jogi személy felelős személyét, illetve a jogi személy képviselőjét 50.000-től 150.000 dinárig terjedő pénzbírsággal, a vállalkozót pedig 300.000-től 500.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel;
- Az elkövetett szabálysértésért, amellyel a jogi személy státusával rendelkező munkaadót büntetik 600.000-től 1.500.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel, a jogi személy felelős személyét, illetve a jogi személy képviselőjét 30.000 dinártól 150.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel, a vállalkozót pedig 200.000 – 400.000 dinárral;
- Az elkövetett szabálysértésért, amellyel a jogi személy státusával rendelkező munkaadót 400.000-től 1.000.000 dinárig terjedő összegre büntetik, a jogi személynél dolgozó felelős személyt, illetve a jogi személy képviselőjét 20.000-től 40.000 dinárig terjedő bírsággal, a vállalkozót viszont 100.000 – 300.000 dináros pénzbüntetéssel sújtják;
- A jogi személy státusával rendelkező munkaadót az elkövetett szabálysértésért 100.000 dináros pénzbírsággal büntetik, a jogi személy státusával rendelkező felelősét, illetve a jogi személy képviselőjét 10.000 dináros pénzbüntetéssel, a vállalkozót pedig 50.000 dináros büntetéssel sújtják.

‹ Előző 1 2 3 4 5 6 7 Utolsó »