2014. August 20.

A munkáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

Szerbia Képviselőháza 2014. július 18-án elfogadta a munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéséről szóló törvényt, ezért ismertetjük ennek a törvénymódosításnak és változásoknak a legfontosabb részeit, illetve legjelentősebb rendelkezéseit.

2014. June 30.

Könnyítések új dolgozók alkalmazása esetén

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény bővítéséről és módosításairól szóló törvény az új kötelező társadalombiztosítás járulékkulcsok mellett, a törvény 45-ik szakaszának módosításával járulékfizetési könnyítéseket irányoz elő a kötelező társadalombiztosításnál az alkalmazott és a munkaadó terhére is a kereset alapján újonnan felvett dolgozók alkalmazására.
A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény változásairól és módosításairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 57/14-es számában 2014. május 30-án jelent meg. A 21 v szakasz módosítása alapján adókönnyítéseket/kedvezményeket irányoznak elő az újonnan alkalmazott személyek keresetére.
A fentebb említett törvényes rendelkezések alkalmazása az újonnan alkalmazott személyekkel kapcsolatos könnyítések vonatkozásában 2014. július 1-én kezdődik.

2014. June 30.

A számvevőségről és a számviteli politikáról szóló általános aktus

A számvevőségről szóló törvény 7-ik szakasza értelmében a jogi személyek, illetve vállalkozók kötelesek általános aktussal, a törvénnyel összhangban szabályozni, illetve rendezni a számvevőség szervezését, meghatározni a számvitel-politikákat, és minden egyéb, a számvevőség területén lényeges kérdést.

2014. May 20.

A foglalkoztatott jogai és kötelezettségei a 2013-as évi szabadsák második részének kapcsán

A munkáltató (munkaadó) köteles a foglalkoztatott számára a naptári év folyamán biztosítani az évi szabadság első részének kihasználását folyamatosan, legalább három munkahét időtartamban, a második részt pedig legkésőbb a következő esztendő június 30-ig.

2014. May 20.

A társaság felszámolása (likvidálása)

A felszámolási eljárást akkor alkalmazzák, ha egy fizetőképes (szolvens, szerbül: solventno) társaságnak van elegendő eszköze minden kötelezettsége kielégítésére, de tagjai akaratából, vagy kényszerű úton, a törvényben előirányzottak alapján megszűnik létezni.
A felszámolási eljárás megindítása
A felszámolási nyitómérleg és a felszámolási nyitójelentés
A felszámolás megszüntetése
A felszámolási zárómérleg és a felszámolás befejezése
A pénzügyi jelentéstétel és az adókötelezett kezelése (elbírálása) felszámolás esetén
A foglalkoztatottak munkaviszonyának megszűnése a felszámolási eljárás megindítása alapján

2014. February 18.

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításai és változásai

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 95/13-as számában jelent meg és 2013. november 8-án lépett hatályba.

2014. January 13.

A bejegyzési eljárás térítési összege az ügynökségnél

A gazdasági nyilvántartási ügynökség (APR) bejegyzési és más szolgáltatásaiért járó térítményeinek összegéről szóló határozat 2014. január 1-én lépett életbe.

2014. January 13.

A kötelező társadalombiztosítás egységes bejelentése papíralapon (M űrlap) 2014. február 28-ig

2014. március 1-ig a kötelező társadalombiztosításról szóló egységes bejelentés papíralapon is benyújtható a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap, a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közvetítésével.
A bejelentés benyújtásának törvényes határideje