2013. December 30.

A végkielégítés kifizetésének kötelezettsége a műszaki felesleggé nyilvánított dolgozónak

A munkavállalónak joga van végkielégítésre a munkaszerződés felmondása előtt, amennyiben a műszaki (technológiai), gazdasági vagy szervezési változások miatt bizonyos munkák végzése szükségtelenné vált, vagy pedig csökkent a munka volumene, aminek következtében munkaviszonya megszűnt, illetve amikor technológiai (műszaki) felesleggé nyilvánították.
PÉLDA: A munkaszerződés felmondásáról szóló végzés gazdasági és szervezési változások miatt.

2013. December 30.

A Szerb Köztársaság állami ünnepei 2014 decemberében és 2014 januárjában

Decemberben a katolikusok és más keresztény vallási közösségek tagjai jogosultak arra, hogy ne dolgozzanak vallási ünnepükön, Karácsony első napján (december 25-én), januárban pedig ünnepnapnak számít az Újév (január 1-e és 2-a), és a vallási ünnep, azaz Karácsony első napja (január 7-e).

2013. December 30.

A 2013-as esztendei évi szabadságok első felének az év végéig történő kihasználása törvényes kötelezettség

A munkaadó dönthet úgy, hogy a munkavállaló legalább két munkahét évi szabadságot megszakítás nélkül kihasználhat évi szabadságának első részeként, a fennmararadt részt pedig a naptári év végig használhatja ki.

2013. December 30.

A vagyon és a kötelezettségek összeírása a 2013-as év végén

A jogi személyek, illetve vállalkozók kötelesek összeírni (leltárba venni) vagyonukat és kötelezettségeiket és összehangolni azok állását/állapotát a könyveikben szereplő állapottal, amit az üzleti (gazdasági, ügyviteli) év végén elvégzett összeírás mutat.

2013. December 30.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A leglényegesebb változások azoknak az alapítóknak a járulékfizetésére vonatkoznak, akik nem létesítettek munkaviszonyt saját gazdasági társaságukban.

2013. December 30.

A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A hozzáadott értékadóról (PDV) szóló törvény módosításait 2014. január 1-től alkalmazzák.

2013. December 30.

A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvénynek ezekkel a módosításaival törölték az adókedvezményeket (serkentést, ösztönzést, azaz adóhitelt) az alapeszközökbe való befektetések alapján, törölve a törvény 48-ik szakaszát. Ezeket a bővítéseket és módosításokat 2014. január elsejétől alkalmazzák.

2013. December 30.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A törvény módosításai és változtatásai keretében ebben a szövegben a következő témákat öleltük fel:
- Vállalkozók
- Vállalkozók – a vállalkozó személyes keresete
- A törvény újabb változtatásaival és bővítéseivel/kiegészítéseivel (az új 33a szakasz) pontosították a vállalkozók kötelezettségeit, amennyiben a személyi kereset kifizetése mellett döntenek. Ezt a rendelkezést 2013. december 7-től alkalmazzák.
- Vállalkozók – akik nem döntenek a saját kereset kifizetése mellett
- Vállalkozók – önadózás
- A külföldi munkára küldött természetes személyek keresete
- Mezőgazdasági termelők

2013. December 30.

A gazdasági nyilvántartási ügynökség a törvény erejénél fogva törli a vállalkozót nyilvántartásából, amennyiben annak ügyviteli számláját két évnél hosszabb ideig zárolták

A gazdasági nyilvántartási ügynökség (szerb rövidítése: APR) olyan információt tett közzé honlapján, amelynek értelmében 2013. november 18-tól törli a gazdasági szubjektumok nyilvántartásából azt a vállalkozót, akinek ügyviteli számlája két évnél hosszabb ideje zárolva van, mégpedig a Szerbiai Nemzeti Bank követelése alapján.