A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítványnak a fejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységgel kapcsolatosan az a célja, hogy a régió sikeresen közelítsen a fenntartható fejlődési pályához, több munkalehetőséget, magasabb jövedelmeket, biztonságos és tiszta környezetet, egészséges és hosszabb életet biztosítson polgárainak. A Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány, ehhez a célkitűzéshez kapcsolódva, a vállalkozói szférára vonatkozó célkitűzéseit a következőképpen fogalmazta meg:

  • A régióban élők és elsősorban a magyar közösség elsődleges céljainak, a minőségi élet feltételeinek megteremtésével kapcsolatos programok, tevékenységek tervezése, megvalósítása és támogatása, az érintett térség meghatározó szereplőinek bevonásával

  • A foglalkoztatás növelését, a vállalkozások, mezőgazdasági és családi vállalkozások versenyképességének növelését ill. tevékenységüket támogató, segítő programok megvalósítása

  • A magyar közösséget érintő európai uniós, regionális és inter-regionális, valamint a Kárpát-medencei gazdasági együttműködést fejlesztő programok elősegítése az érdekeltek tájékoztatása, képzése, kapcsolatrendszerének fejlesztés.

 

Tehát, a különböző, a vállalkozást támogató és segítő programok által, a kis- és középvállalkozásokkal, iparosokkal, vállalkozókkal való együttműködés kialakításával szeretnénk hozzájárulni a vállalkozások versenyképességének növeléséhez és annak tartós fenntartásához. Ennek érdekében az Alapítvány egy több pilléren álló dinamikus programot dolgozott ki:

  • Vállalkozói Tudásmegosztó Portált üzemeltet, amely egy innovatív és interaktív virtuális térként szolgál a vállalkozók szakmai tájékoztatására, tanácsadására, a tudás- és tapasztalat megosztására

  • Szakmunkatársi hálózatával a kis- és középvállalkozások, iparosok, vállalkozók ingyenes tájékoztatását, szakmai tanácsadását segíti elő

  • Az ingyenes, kétnyelvű Vállalkozói Tájékoztató elektronikus és nyomtatott változatának szerkesztésével és terjesztésével tájékoztatni szeretné a vállalkozókat

  • Ez emberi erőforrás fejlesztése terén, szakmai képzési programok, akkreditált és egyéb szakmai továbbképzési programok megvalósításával hozzá szeretne járulni a vállalkozásokban dolgozók versenyképes szakmai felkészültségéhez.

 

Mindezekről a programokról az Alapítvány honlapján lehet tájékozódni. 

Bunford Tivadar, igazgató                                                                             Molnár Verona, szakmai koordinátor