Abelső jelentés módjáról, a munkaadó által a meghatalmazott személy kinevezésének módjáról, és egyéb, a belső bejelentéssel összefüggő jelentős kérdésekről szóló szabályzat azoknak a munkaadóknak (munkáltatóknak) az esetében, akiknél tíznél több alkalmazo

A belső bejelentés módjáról, a meghatalmazott személynek a munkaadó részéről történő kinevezése módjáról, továbbá egyéb, a belső bejelentéssel kapcsolatban jelentőséggel bíró kérdésekről szóló szabályzat a tíznél több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál az SZK Hivatalos Közlönyének 49/2015-ös számában 2015. június 5-én jelent meg, alkalmazása pedig 2015. június 13-án vette kezdetét.

Az a munkaadó, aki tíznél több dolgozót (alkalmazottat) foglalkoztat, kinevezi azt a személyt, akit meghatalmaz a bejelentések fogadásával és a belső bejelentésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásával, összhangban a bejelentők védelméről szóló törvény rendelkezéseivel.

Az információ eljuttatása szóban vagy írásban történik.

Az információ írásbeli eljuttatása a belső bejelentéssel kapcsolatban megtehető:

 • az irat közvetlen átadásával,
 • egyszerű, vagy ajánlott (postai) küldeményként,
 • valamint elektronikus úton, amennyiben erre vannak műszaki lehetőségek.

Az információ szóbeli eljuttatása a belső bejelentéssel kapcsolatosan jegyzőkönyvi nyilatkozat formájában történik (szerbül: vrši se usmeno na zapisnik).

A belső bejelentéssel kapcsolatos információról az információ átvételéről szóló igazolás készül a belső bejelentéssel kapcsolatban, mégpedig az írásbeli bejelentés átvételekor, illetve a bejelentő részéről adott szóbeli nyilatkozat átvétele alkalmával. Az átvétel dátumaként az ajánlott küldemény esetében a postai küldemény átvételének dátumát, egyszerű küldeménynél pedig annak a munkaadóhoz való beérkezési dátumát veszik figyelembe, amikor pedig a munkaadó elektronikus postán kap bejelentést, azt az időpontot tekintik mérvadónak, amely időpontot az elektronikus posta beérkezéséről szóló igazolás feltüntet.  

A belső bejelentéssel kapcsolatos információ fogadásáról szóló igazolás tartalmazza:

 • a belső bejelentésre vonatkozó információval kapcsolatos tényállás rövid leírását;
 • a belső bejelentésre vonatkozó információ eljuttatásának módját, helyszínét és idejét;
 • a belső bejelentéssel kapcsolatos információhoz csatolt mellékletek számát és leírását;
 • adatokat arról, hogy a bejelentő kéri-e identitásának titokban tartását;
 • a munkaadóra vonatkozó adatokat;
 • a munkaadó pecsétjét;
 • a belső bejelentésekkel kapcsolatos információk fogadására és az eljárás levezetésére felhatalmazott személy aláírását,
 • és tartalmazhatja a bejelentő aláírását, a bejelentő adatait, amennyiben ő azt kéri.

A belső bejelentéssel kapcsolatos információ ellenőrzése céljából megfelelő intézkedéseket tesznek, amiről tájékoztatják a munkaadót, ahogyan a bejelentő is, amennyiben az a rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges.

Amennyiben személyektől nyilatkozatokat kérnek a belső bejelentéssel kapcsolatos információk ellenőrzése céljából, ezekről jegyzőkönyvet állítanak össze. A jegyzőkönyv tartalmára észrevétel (kifogás, ellenvetés) tehető.

Az eljárás befejezését követően készítik el a belső bejelentés kapcsán kapott információval összefüggő intézkedések megtételéről szóló jelentést, javasolják az észlelt szabálytalanságok elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket és a belső bejelentéssel összefüggésben keletkezett káros cselekmények következményeinek elhárítása érdekében szükséges lépéseket.

A jegyzőkönyvet eljuttatják a munkaadónak és a bejelentőnek, amelyről a bejelentő nyilatkozhat, illetve véleményt mondhat. Az észlelt hiányosságok és szabálytalanságok elhárítása, továbbá a belső bejelentés kapcsán keletkezett káros cselekmények következményeinek elhárítása érdekében az elkészített jelentés alapján megtehetők a megfelelő intézkedések.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>