2013. January 29.

A HÉA (PDV) térítés készpénzben történő kifizetése a földműveseknek

A HÉA (PDV) térítés kifizetésének kötelezettségét kizárólag folyószámára vagy a földműves takarékszámlájára történő átutalással írták elő, tehát kizárták a készpénzben történő kifizetést. A földműves számára a HÉA térítés készpénzben történő fizetésének adóügyi szempontjai.

2013. January 29.

Újdonságok a kinnlévőségek/ követelések leírása kapcsán

A megfizettetésre esedékes kinnlevőségek megfizettethetőségének becslése, a kinnelvőségek, illetve követelések leírása, valamint a kinnlevőségek értékének kiigazítása jelentős hatással lehet a a vállalkozók, illetve a gazdasági társulások pénzügyi eredményeire. Elismerésüket fontos tudni/ismerni a 2012-es adómérlegben a nyereségi adó meghatározása szempontjából.

2013. January 29.

A kötelezettségek és kinnlévőségek elévülése

A vállalkozók és gazdasági társaságok kinnlevőségei és kötelezettségei reális kimutatása érdekében a 2012-es évre vonatkozó pénzügyi jelentésekben nagyon lényeges meghatározni az elévült kinnlevőségeket és kötelezettségeket.

2013. January 10.

PAŽNJA! Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 1. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine

Obveznici PDV, koji su u 2012.godini ostvarili ukupan promet u iznosu manjem od 2.000.000 dinara, nisu u obavezi da podnose nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, anadležni poreski organ neće izvršiti njihovo brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti.

2013. January 09.

A reklám- és propaganda céljára költött kiadások elismerése az adómérlegben

A reklámra és propagandára költött összkiadásokat költségként a 2012-es esztendőben az összjövedelem 5 %-ig ismerik el az adómérlegben, 2013-tól kezdve pedig ez az összeg az összjövedelem 10 %-ra növekszik.

2013. January 09.

Ajándékok a karácsonyi és újévi ünnepekre

A karácsonyi és újévi ünnepeken a munkaadók megajándékozzák dolgozóik gyermekeit, üzletfeleiket, nyugdíjasaikat és más személyeket, akik nem náluk dolgoznak.

2013. January 09.

A kötelezett törlése a hozzáadott értékadónyílvántartásból (evidencija PDV)

A nagy érdeklődés miatt ismételten aaz adókötelezetteknek a HÉA (Hozzáadott értékadó – Porez na dodatu vrednost – PDV) nyilvántartásából való törléséről, amennyiben azok 2012-ben 2.000.000 dinárnál kisebb összforgalmat valósítanak meg.

2013. January 09.

Elfogadták a késedelmi kamatról szóló új törvényt

Elfogadták az új törvényt, amely rendezi a késedelmi kamat esetében a kamatláb és a kamat kiszámításának kérdését annak az adósnak az esetében, aki késik pézbeli kötelezettségének teljesítésével; de ez a jogszabály rendelkezik a devizaadósság késedelmi kamata kiszámításával kapcsolatos anyagról is.