2014. February 18.

A polgárok évi jövedelmi adója

A polgárok évi jövedelmi adójának meghatározásával kapcsolatban a 2013-as esztendőre vonatkozóan az adóbevallások benyújtásának határideje legkésőbb 2014. május 15.

2014. February 18.

A költségtérítések és egyéb járandóságok összehangolt adómentes összegei

A fordítás elkészültéig a hír szerb nyelven ovlasható.

2014. February 18.

A 2013-ra vonatkozó pénzügyi jelentések beadása és bejegyzése

A jogi személyek és vállalkozók kötelesek a 2013-as évre vonatkozó évi pénzügyi jelentéseiket – összhangban a számvitelről és számvevőségről szóló törvény átmeneti- és záró rendelkezéseinek 52-ik szakaszával - legkésőbb 2014. február 28-ig eljuttatni a gazdasági nyilvántartási ügynökséghez.

2014. January 13.

Rendelet az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek átalányadózásával kapcsolatos közelebbi feltételekről, mércékről és elemektről szóló rendelet módosításairól és változásairól

Az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2013-as számában jelent meg az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek átalányadózásával kapcsolatos közelebbi feltételekről, mércékről és elemekről szóló rendelet módosításairól és változásairól szóló rendelet, amelyet 2014. január 1-e óta alkalmaznak.

2014. January 13.

Új számvevőségi törvény

Az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13-as számában tették közzé az új számvevőségi törvényt, amely 2013. július 14-én lépett hatályba.

2014. January 13.

A levonást követő adózás esetén alkalmazott egyedi adóbevallások benyújtása

Az adóeljárásról és nyilvántartásról szóló törvény (szerbül: ZPPPA) módosításaival és változásaival (az SZK Hivatalos Közlönye, 108/2013-as szám) bevezetésre került a polgárok levonást követő jövedelmi adózásának elszámolása és fizetése tekintetében az átmeneti rendszer, amelyet 2014. január 1-e és február 28-a között alkalmaznak.
2014. március 1-én kezdődik az adók és járulékok egységes megfizettetése.

2014. January 13.

Új fizetési kódok (rejtjelek) 2014. január 1-től

A pénzforgalmi eszközök egységes eszközeiről (instrumentumairól), azok használati módjáról, tartalmáról és formájáról szóló határozat módosításairól és változásairól szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2013-as szám) előírja az új fizetési kódok/rejtjelek használatát. Ezeket a változásokat 2014. január 1-től alkalmazzák.

2014. January 13.

Az adóvallomások benyújtására szóló meghatalmazások különböző szintjei

Az adóvallomások elektronikus úton történő benyújtásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 113/2013, kelt 2013. december 20-án) előírja az új PEP űrlap (szerbül: Obrazac PEP) használatát, amely lehetővé teszi, hogy a meghatalmazott személyre szelektíven ruházzák át az elektronikus szerviz használatára vonatkozó meghatalmazásokat.

2014. January 13.

A kötelező társadalombiztosítás egységes bejelentése papíralapon (M űrlap) 2014. február 28-ig

2014. március 1-ig a kötelező társadalombiztosításról szóló egységes bejelentés papíralapon is benyújtható a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap, a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közvetítésével.
A bejelentés benyújtásának törvényes határideje