2014. April 23.

Határozat a minimális kereset összegéről a 2014. január - júniusi időszakra

A minimális kereset a 2014 januárja és júniusa közötti periódusra vonatkozóan változatlan maradt a korábbi időszakhoz képest, azaz 115,00 dinárt tesz ki nettó munkaóránként.

2014. April 22.

A polgárok évi jövedelmi adója

Emlékeztetjük ennek az adónemnek a kötelezettjeit, hogy a 2013-as esztendőre vonatkozóan a polgárok évi jövedelmi adójának megállapításra vonatkozó adóbevallás benyújtásának végső határideje legkésőbb 2014. május 15.

2014. March 21.

A jogi személyek nyereségadója

- A nyereségadó újonnan alapított kötelezettjei
- A jogi személyek nyereségadójának elszámolása azon kötelezetteknél, akik 2013-ban gazdálkodtak
- A 2014-es évre vonatkozó nyereségadó-előleg havi összegének változása
- Tranzakció a kapcsolt személlyel
- Rövidített formájú jelentés a transzferárakról, és példa egy rövidített formájú jelentésre
- Az újonnan létesített vállalkozók

2014. March 21.

A vagyonadó

A 2014-es évre vonatkozó vagyonadóra vonatkozó adóbevallás benyújtásának legvégső határideje az üzleti könyveket vezető kötelezettek esetében 2014. március 31. Szabályzat írja elő az adóbevallások új nyomtatványait a vagyonadó, az örökösödési és ajándékozási adó, az abszolút jogok átruházása esetén fizetendő adó megállapítására.

2014. March 21.

A kötelező társadalombiztosítási járulék legmagasabb évi alapjai

A 2013-as évre vonatkozóan a kötelező társadalombiztosítási járulék legmagasabb évi alapja 3.642.480 dinár, 2014-re pedig a legmagasabb évi alap becsült értéke 3.850.101 dinárt tesz ki.

2014. March 21.

A nőnapi juttatások

A Nemzetközi Nőnap alkalmából pénzbeli, vagy áruban adott juttatásnak kereset jellege van, amelyre adót és járulékokat kell fizetni éppúgy, mint a kereset esetében. A pénzben vagy áruban adott jutalom nettó keresetnek számít, és értékét bruttó összegre kell átszámítani.

2014. February 18.

A nem teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott járulékalapja

A kötelező társadalombiztosításról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 108-as, 2013. december 6-i számában jelent meg és 2013. december 7-én lépett hatályba) 40-ik szakaszában pontosítja a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak járulékalapját.

2014. February 18.

A legalacsonyabb havi járulékfizetési alap

A kötelező társadalombiztosítási járulék legkisebb havi alapja a 2014. február 1. és 2014. április 30. közötti időszakra 22.282 dinár.