2013. August 01.

Az adóügyi eljárásról és adónyílvántartásról szóló törvény módosításai és változásai

A magyar nyelvű fordítás elkészültéig a hír szerb nyelven olvasható.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 47/2013 od 29. maja 2013. godine, a stupio je na snagu 30. juna 2013. godine, a u ovom broju iznosimo najvažnije novine koje donose ove izmene i dopune.

2013. July 15.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény

2013. május 30-án hatályba léptek azok a változások, amelyek a gazdasági társaság alapítójára, illetve tagjaira vonatoznak a kötelező társadalombiztosítás terén, és amelyeket a kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 47/2013) szabályoz.

2013. July 15.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény

Tájékoztatónknak ebben a részében a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény leglényegesebb elfogadott módosításait és kiegészítéseit ismertetjük.

2013. June 03.

A pénztári számlák kiadásának fokozott ellenőrzése

Szerbia köztársaság pénzügyi és gazdasági minisztériuma és a fővárosi adóhatóság bejelntették, hogy az elkövetkező héttől kezdve intenzívebbé teszik a pénztári számlák kiadásának ellenőrzését az adókötelezetteknél, akik kötelesek pénztárgépek révén nyilvántartani forgalmukat.

2013. June 03.

Az adótörvények előirányzott változásai és módosításai

Öt adótörvény módosítása várható:
- A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény;
- A kötelező szociális biztosítási járulékokról szóló törvény;
- A vagyonadóról szóló törvény;
- A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény;
- Az adóügyi eljárásról és adónyilvántartásról szóló törvény.

2013. June 03.

A pénzügyi jelentések elfogadása és a nyereség elosztása a Kft-ben

A társaság nyereségét a társaság pénzügyi jelentéseiben határozzák meg, amelyeket a társaság rendes évi közgyűlésén fogadnak el, és amelyet a gazdálkodási/üzleti év lezárását követeőn hat hónapon belül, a 2012-es esztendőre vonatkozóan tehát 2013. június 30-ig kell megtartani.
Az évi pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló határozat modellje (amikor az egytagú társaságban osztják el a nyereséget, mégpedig annak egy részét osztalékként, másik részét pedig meghagyják el nem osztott nyereségnek).

2013. May 14.

A komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítési határidejéről szóló törvény alkalmazása

Az SZK Hivatalos Közlönye 21/2013-as számában tettek közzé két szabályzatot ennek a törvénynek az alkalmazásáról, illetve ezekkel szabályozzák a törvény alkalmazása felügyelete, illetve ellenőrzése módját és eljárását, azzal, hogy a gazdasági szubjektumok közötti komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítése határidejéről szóló törvény alkalmazása feletti ellenőrzés végzésének módját és eljárását előíró szabályzattal rendezik a törvény alkalmazása felügyelete végzésének eljárását és módját abban az esetben, amikor a komerciális tranzakciókra két gazdasági szubjektum között kerül sor.

2013. May 14.

Határozat a minimális kereset összegéről

Szerbia Köztársaság kormánya határozatot hozott a minimális keresetzek összegéről (magasságáról) a 2013. márciusa és decembere közötti időszakra vonatkozóan: a minimális kereset – adó és kötelező társadalombiztosítás nélkül – 115,00 dinár egy munkaórára (nettó).

2013. May 14.

Meghosszabbították a tájékoztató adóbevallás (IPP) benyújtásának határidejét

A Vállalkozói Tájékoztató 2013. márciusi első számában részletesen írtunk az előzetes (tájékoztató) adóbevallás (IPP) benyújtásának kötelességéről. A tájékoztató adóbevallásról szóló szabályzat bővítéséről és módosításáról szóló szabályzatban 2013. június 30-ig meghosszabbították ennek a bevallásnak az átadási határidejét.