2014. September 14.

A legalacsonyabb előírt alap a társadalombiztosítási járulékok elszámolásánál

A legalacsonyabb havi alapja a társadalombiztosítási járulékok elszámolásának 2014. augusztus 1-től 2014. október 31-ig 21.716,00 dinár. (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2014-es szám)

2014. September 14.

Határozat a minimális keresetről 2014. júliusa és decembere közötti időszakra

A 2014. júliusa és decembere közötti időszakban a minimális kereset munkaóránként 115,00 dinárt tesz ki.

2014. September 14.

A hibakiigazítások az adók és mellékes adójuttatások nyilvántartása során

Meghozták az adók és adószerű juttatások nyilvántartása során keletkező hibák kiigazításáról szóló szabályzatot. Ez a szabályzat rendezi az adók és adószerű juttatások (mellékadók – szerbül: sporedna poreska davanja) nyilvántartása során keletkező hibák javításának módját és eljárását.

2014. August 20.

Az adóügyi eljárásról és adóügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény

Elfogadták az adóügyi eljárásról és adóügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvényt, amelyet az SZK Hivatalos Közlönyének 68/14-es számában közöltek, és amely 2014. július 4-én lépett hatályba.
Az adókötelezett kötelezettségei
Mely esetekben nem ítélhető oda az adóazonosító jel (szerbül: PIB)?
A nyilvántartásba vételre illetékes szervek és szervezetek kötelezettségei
A bankok kötelezettségei az adóhatóság felé
Az adóügyi aktus (okmány) eljuttatása az adókötelezetthez
Az adóbevallások átadása és az átadási határidők
A kötelezettségek teljesítésének sorrendje
A 2014-es évre vonatkozó PPP űrlapok elektronikus formában történő benyújtása
Az adóügyi szabálysértések
Az adóhatóság (adóigazgatóság) meghatalmazásai

2014. June 30.

A kötelező társadalombiztosítás új járulékkulcsai

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény bővítéséről és módosításairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 57/14-es száma, amely 2014. május 30-án jelent meg) szabályozza a kötelező társadalombiztosítás új járulékkulcsait. Az új járulékkulcsok alkalmazásának kezdete 2014. augusztus 1. minden kifizetés után, függetlenül attól, hogy melyik hónapra végzik a jövedelem kifizetését.

2014. June 30.

Az új adóbevallási nyomtatványok/űrlapok az átalányadózóknak és a polgárok évi jövedelmi adójának bejelentéséhez

Az adóbevallási nyomtatványokról szóló szabályzat, amelynek alapján meghatározzák a polgárok végzés alapján fizetett jövedelmi adóját, az SZK Hivatalos Közlönyének 49/14-es számában 2014. május 6-án jelent meg és 2014. május 7-én lépett hatályba.

2014. June 30.

A számlakeret alkalmazása

A számlakeret alkalmazása a gazdasági társaságoknál, szövetkezeteknél és vállalkozóknál, továbbá a számlakeret alkalmazása egyéb jogi személyeknél.

2014. June 30.

A számvevőségről és a számviteli politikáról szóló általános aktus

A számvevőségről szóló törvény 7-ik szakasza értelmében a jogi személyek, illetve vállalkozók kötelesek általános aktussal, a törvénnyel összhangban szabályozni, illetve rendezni a számvevőség szervezését, meghatározni a számvitel-politikákat, és minden egyéb, a számvevőség területén lényeges kérdést.

2014. June 30.

A számvevőségről szóló új törvény alkalmazása a jogi személyek, egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében

A számvitelről szóló törvényt az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013-as számában tették közzé, és 2013. július 24-én lépett hatályba. A törvénynél alacsonyabb rendű aktusokat, amelyeket a számvitelről/számvevőségről szóló törvény 49-ik szakasza alapján hoztak meg, azoktól a pénzügyi jelentésektől alkalmazzák, amelyeket 2014. december 31-én állítanak össze, illetve készítenek el.
A számvevőségi törvény előírja azoknak az előírásoknak az alkalmazását, amelyek a pénzügyi jelentésekben szereplő pozíciók elismerését, értékelését, bemutatását és nyilvánosságra hozatalát szabályozzák a jogi személyek és vállalkozók nagyságának függvényében.