A tőkejövedelmek adóz(tat)ása

A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 61-ik szakasza alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002, 80/2002 - más. törvény, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – mód., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013 – kiig.) tőkejövedelemnek számít:

 1. a kölcsönre, takarék- és más betétre (látra szóló és lekötött) kapott kamat, adós- és más, hasonló értékpapír utáni kamat;
 2. osztalék és nyereségrészesedés;
 3. jutalék (hozam) a nyílt beruházási alap beruházási egysége alapján;
 4. a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem.

A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem

Tájékoztatónknak ebben a számában a saját tulajdonú ingatlanok kiadásából származó jövedelmek megadóztatásáról írunk, hiszen ezeket a jövedelmeket a legújabb módosítások alapján tőke alapú jövedelmeknek tekintik, és más tőkejövedelmektől eltérően adóköteles jövedelmeknek számítanak, amelyeknek be kell kerülniük a polgárok évi jövedelemadó-elszámolásába.

A polgárok évi jövedelemadóját a a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 87-89. szakaszai a következőképpen szabályozzák:

Azok a természetes személyek, akik az adott naptári évben nagyobb (magasabb) jövedelmet valósítottak meg a köztársaságban az egy foglalkoztatottra számított és kifizetett évi átlagkereset háromszorosánál abban az esztendőben, amelyre az adó meghatározása/megállapítása történik (a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai szerint), fizetik a polgárok évi jövedelemadóját. 2012-ben a köztársaság területén az egy foglalkoztatottra eső kifizetett átlagkereset háromszoros összege 2.067.480,00 dinárt tett ki. Ezzel a témával részletesebben foglalkoztunk a Vállalkozói Tájékoztató februári (2013 február/1) számában.

A saját tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem a törvény 61-ik szakasza 1. bekezdésének 4-ik pontja szerint a bérleti díj, amelybe beleszámítódik mindazoknak az elvégzett szolgáltatásoknak és kötelezettségeknek az értéke is, amelyeket a bérlő vállalt, kivéve a bérlet ideje alatt keletkező költségek és kiadások fizetésének kötelezettségét, amelyek a bérlő fogyasztásának méreteitől függnek (villanyáram, telefon, stb.).

Ingatlannak számít:

 1. Föld;
 2. Lakóépületek, ügyviteli és más épületek, lakások, üzlethelyiségek, garázsok és egyéb (földszint feletti és alatti) építészeti/építőipari létesítmények (objektumok), illetve azok részei (a továbbiakban: objektumok).

A tőkejövedelem alapján kiszabott adó kötelezettje az a természetes személy, aki azt a jövedelmet megvalósítja. Amennyiben a bérlő (a jövedelem kifizetője) jogi személy, vagy vállalkozó (ideértve az átalány-adózókat is), a jövedelem kifizetője ezt az adót minden kifizetésnél a levonások után fizeti be. A jövedelem kifizetője (bérlő, jogi személy, vagy vállalkozó) a kifizetéskor adóbevallást tölt ki a PP OPJ-4 űrlapon.

A jövedelmi adókulcs (szerbül: stopa poreza na prihode) a saját tulajdonban levő ingatlanok bérbeadása esetén a bruttó jövedelem 20 % , a szabályozott (normázott) költségek/kiadások (szerbül: normirani troškovi) 25%-nak elismerése mellett.

A nettóról bruttó összegre való átszámítás koefficiense (együttható, szorzószám) ( a 25 %-os szabályozott költségek mellett) 1,176470588.

Példa a bérleti díj elszámolására, amikor a megállapodásban/szerződésben rögzített havi bérleti díj 10.000,00 dinár:  

 1. A nettó összeg: 10.000 din.
 2. A bruttó összeg (r.br. 1 x 1, 176470588 ): 10.000 x 1,176470588=11.765 din.
 3. Szabályozott költségek (r.br.2 x 25 %): 11.765 x 25 %=2.941 din.
 4. Adóz(and)ó jövedelem          
 5. A polgárok jövedelmi adója (r.br. 4 x 20%): 8.824 x 20 %=1.765 din.
 6. A kifizetendő összeg: (r.br.2-r.br.5): 11.765-1.765=10.000 din

A szóban forgó jövedelmet megvalósító természetes személy, mint bérbeadó kötelezettségei:

 • adóbevallást kell benyújtania az illetékes adóhatósághoz a PPDG-2 elnevezésű űrlapon (az ingatlanból származó jövedelem adója meghatározásáról szóló adóbevallás a ______-es naptári évre), mégpedig az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül;
 • az adóbevalláshoz mellékelni kell az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződést.

Az adóhatóság (adóügyi szerv – szerbül: poreski organ) végzést ad ki az ingatlanból származó jövedelemre kiszabott, a 2013-as esztendőre vonatkozó adóról.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>