A gazdasági társaságok vagyonának és szolgáltatásainak felhasználása magáncélokra a tulajdonosok részéről

2013. május 30-tól kezdve a gazdasági társaságok vagyonának és szolgáltatásainak a tulajdonosok részéről magáncélokra (saját céljaikra) való felhasználása másik jövedelemnek számít a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 85. szakaszának 1. bekezdése és 13. szakasza értelmében (Az SZK Hivatalos Közlönye 24/2001... 47/2013, 48/2013).

A gazdasági társaság tulajdonosának részesedése a nyereségből és az osztalékból származó jövedelem továbbra is tőke alapú nyereségnek számít ennek a törvénynek a 61. szakaszával összhangban.

Rámutatunk arra a tényre, hogy a gazdasági társaság tulajdonosának vagyonát (elkülönítették) különválasztották a gazdasági társaság vagyonától, és a tulajdonos nem rendlekzhet úgy a társaság vagyonával, mintha az a saját személyes vagyona lenne.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 18-ik szakaszában meghatározzák, hogy a gazdasági társaság tagja, illetve tulajdonosa visszaélést követ el, ha:

  • olyan cél elérésére használja (fel) a társaságot, amely tilos számára;
  • használja a társaság vagyonát és úgy rendelkezik vele, mintha a sajátja lenne;
  • a társaságot és annak vagyonát a társaság hitelezőinek megkárosítására használja;
  • önmaga vagy harmadik személy haszonszerzése érdekében csökkenti a társaság vagyonát, bár tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a társaság nem tud eleget tenni kötelezettségeinek.

Visszaélés esetén a társaság hitelezője vádat emelhet a gazdasági társaság tulajdonosa(i) ellen, mégpedig a visszaélésről tudomást szerezve hat hónapon belül, legkésőbb pedig a visszaélés napját követő öt éven belül.

A gazdasági társaságok tagjai számára ajánlott a gazdasági év végén megállapított osztalék (dividenda) felvétele, vagy a gazdasági év során/alatt a köztes/évközi osztalék (szerbül: međudividenda) felvétele is azzal, hogy előzőleg döntést kell hozniuk a nyereség elosztásáról. Az évi pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló határozat mintáját, amely az egytagú társaságban megvalósított nyereség elosztását szabályozza, a Vállalkozói Tájékoztató májusi, 2013/1 számában közöltük.

Amennyiben a gazdasági társaság tulajdonosa nem hoz döntést az osztalék kifizetéséről, hanem a társaság vagyonát saját szükségleteire használja, az elvett vagyon értékét a törvény 85-ik szakaszával összhangban más(od)ik jövedelemnek tekintik. Ez a rendelkezés nem pontosítja, hogy azonos elbírálásban részesül-e a társaság tulajdonosa, aki csupán a gazdasági társaság tulajdonosa, vagy ez a megfogalmazás vonatkozik arra a társaságtulajdonosra is, aki egyúttal munkaviszonyban is van a saját gazdasági társaságában, és ilyen minőségében tulajdonítja el (veszi magához) saját szükségleteire a gazdasági társaság vagyonát. Éppen ezért javasoljuk, hogy várjuk meg ezzel kapcsolatban a minisztérium álláspontját, amelynek nyomán a törvényes rendelkezésnek ezt a hiányosságát kiküszöbölik, illetve elhárítják.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>