Az egyéni adóbevallás benyújtásának kötelezettsége (PPP nyomtatvány/ űrlap) 2012-re

Egyedi, illetve egyéni adóbevallás benyújtására kötelezett (Obrazac PPP) az illetékes adóhatóságnál legkésőbb 2013. január 31-ig minden jövedelmet kifizető adóalany (jogi személyek, vállalkozók, természetes személyek), akik, illetve amelyek 2012. január 1-je és 2012. január 31-ke között kifizetéseket eszközöltek természetes személyek számára (tekintet nélkül arra, hogy a járandóság kifizetése melyik hónapra vonatkozott) bármilyen alapon, és ahol fennállt az adófizetési kötelezettség a levonásokat követően a kifizetett jövedelemre, valamint a jogi személyeknek történt kifizetések után, amennyiben a levonásokat követően adófizetési kötelezettség áll fenn.

A jövedelem kifizetője köteles annak a személynek, akinek a jövedelméből a levonások után (a jövedelmet kapó személy) az adófizetés megtörtént, legkésőbb 2013. január 31-ig Elismervényt (igazolást, bizonylatot – Potvrda) kiadni a levonások utáni adók befizetéséről. Ez az elismervény a jövedelmet kapó személynek azért szükséges, hogy megállapíthassa, köteles-e adóbevallást tenni a polgárok évi jövedelemadója kapcsán (Obrazac PPDG-5), és mellékletként szolgál számára ehhez az adóbevalláshoz. Ennek az adóbevallásnak a benyújtási határideje 2013. március 15.

A polgárok évi jövedelamdóját (godišnji porez na dohodak građana) a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény szabályozza. Évi jövedelmiadó-bevallást kötelesek benyújtani azok a természetes személyek (rezidensek és idegen állampolgárok) akik a 2012-es esztendőben jövedelmet valósítottak meg (Szerbia Köztársaság területén) bármilyen alapon, amely jövedelemnek az összege meghaladta a 2012-ben az egy dolgozóra eső kifizetett évi átlagkereset háromszorosának összegét (ezt az adatot 2012-re még nem ismerjük, jelenleg is várjuk a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv erre vonatkozó tájékoztatását). A 2011-es évre vonatkozóan azok a természetes személyek voltak kötelesek adóbevallást tenni 2012. március 15-ig, akiknek jövedelme meghaladta az 1.898.388 dinárt. Erről a témáról különben a Vállalkozói tájékoztató következő számaiban írunk.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>