Tájékoztató adóbevallás (Informativna poreska prijava IPP)

A tájékoztató adóbevallásról (a további szövegben: TAB) az Adózási eljárás és az adóadminiszráció rendjéről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 80/02, 84/02, 23/03... és93/12számai)42. szakasza rendelkezik.

A tájékoztató adóbevallás (IPP) a Szerb Köztársaság költségvetés számára kivételesen fontos adatokat tartalmaz.

A tájékoztató adóbevallásról szóló szabályzat (a SZK Hivatalos Közlönyének 117/2012, 118/2012 – mód. és16/2013sz.)rendelkezik arról, hogy az Adózási eljárás és az adóadminiszráció rendjéről szóló törvény 42. szakasza alapján, a Szerb Köztársaság költségvetése számára kivételes jelentőségűek a természetes személyek (a további szövegben adóbevallási kötelezett) hazai és külföldi 2013. január 1-jei állás szerint 35.000.000 (harmincöt millió) dinárt meghaladó teljes vagyonára vonatkozó adatok, valamint az adóbevallási kötelezett hozzátartozói - természetes személyek vagyonára vonatkozó adatok.

A tájékoztató adóbevallásról szóló szabályzatot 2013. december 13-tól alkalmazzák. A SZK Hivatalos Közlönyének 16/2013 számában közzétett módosításokkal bezárólag egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2013. február 28-tól van alkalmazásban.

IPP benyújtására köteles minden természetes személy, aki:

  1. személyi jövedelemadóköteles, Az összjövedelem után esedékes jövedelemadóról szóló törvény értelmében, kivéve azokat, akik kizárólag más ország állampolgárságával rendelkeznek és a Szerb Köztársaságban vannak szolgálati kiküldetésben, illetve, akik kiküldött személyként vannak Szerbiában munkaviszonyban;
  2. vagyonadóköteles személyek, a vagyonadó rendjéről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.

Az adóbevallásra kötelezett személy hozzátartozói a háztartásban élő családtagok, éspedig: a házastárs, a szülők, a gyermekei, az örökbefogadottak és az örökbefogadók.

A IPP az alábbi két részből áll:

  1. IPP-I – Az adóbevallásra kötelezett összes vagyonáról szóló adatok 2013. január 1-jei állapottal bezárólag, amelyben az adóbevallásra kötelezett személy a 2013. január 1-jei állással mutatja ki a teljes vagyonára vonatkozó adatokat;
  2. IPP-II – Az adóbevallásra kötelezett hozzátartozójának összes vagyonáról szóló adatok 2013. január 1-jei állapottal bezárólag, amelyben adóbevallásra kötelezett személy a 2013. január 1-jei állással mutatja ki hozzátartozója teljes vagyonára vonatkozó adatokat.

Abban az esetben, ha adóbevallásra kötelezettnek nincs hozzátartozója, csak az IPP-I rész benyújtására köteles, ha pedig vannak hozzátartozói, minden hozzátartozójára vonatkozóan benyújtja az IPP-II részt, és minden rész a tájékoztató adóbevallás szerves részét képezi.

Abban az esetben, ha adóbevallásra kötelezettnek olyan hozzátartozója van, aki maga isadóbevallás benyújtására köteles személy, az IPP-II részben csak a családi és utónévre, a rokoni viszonyra, a lakhelyre és a lakcímre vonatkozó adatokat kell feltüntetnie, míg a vagyonra vonatkozó adatokat nem.

AZ IPP benyújtásának módja és határideje

Az IPP-t 2013. január 15-től 31-ig kötelező nyújtani.

Azok a személyek, akiknek vagyona 2013.01.01-jén kevesebb, mint 35.000.000 (35 milliódinár), nem kötelesek IPP benyújtására.

A vagyon értékének megállapítása

Az adóbevallás benyújtására kötelezett személy vagyona értékét úgy állapítja meg, hogy annak piaci értéke 2013. január 1-jei értékesítés esetén mekkora összeget érne.

Adóbevallás benyújtására kötelezett személy által kötelezően benyújtandó vagyonjegyzék:

  1. ingatlan(minden nemű földterület, többéves ültetvények (gyümölcsös és szőlő), épületek, külön épületrészek, garázsok és épületen kívüli garázshelyek, sportlétesítmények (stadionok, csarnokok, medencék és egyéb) és pályák);
  2. részvények és jogi személyben fennálló üzletrész;
  3. adóbevallás benyújtására köteles személy tulajdonában levő felszerelés tevékenység végzésére, függetlenül attól, hogy azt a kötelezett tevékenység végzésére használja-e;
  4. gépjárművek, vízi járművekés repülő járművek;
  5. takarékbetétekés készpénz;
  6. más vagyoni jogosultságok, éspedig:

(1) dologi jogi jogosultság ingatlanon (haszonélvezeti jog, használati jog, időbeni használatra jogosultság – time sharing, hosszútávú bérlet, építkezési telek használati joga);

(2) szerzői jogok (írott mű, drámi, zenés dráma, zenemű és film szerzői joga, képzőművészeti alkotás, számítógépes program) és szerzői joghoz hasonló jogok (előadóművészi, fonogram gyártási,videogram gyártási, műsorgyártási és adatbázis gyártási jogok);

(3) szabadalmi jog, jel-, modell-, minta-, földrajzi származás megjelölésének joga és műszaki fejlesztés joga;

(4) licensz;

(5) egyenként 100.000dinárt meghaladó értékű más javak feletti tulajdonjog.

Az IPP-t a Központi Adóigazgatóságnak kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton, illetveelektronikusúton, az Adóigazgatóság portáljára. Cím: Poreska uprava-Centrala, ulica Save Maškovića br.3-5, 11000 Beograd.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>