A polgárok évi jövedelemadója

A polgárok évi jövedelemadóját a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény 87-89. szakaszai szabályozzák (az SZK Hivatalos Közlönye 24/01, 24/02 – egyéb törvények, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – egységesített, javított változat, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US).

Azok a természetes személyek, akik az adott naptári évben a Köztársaság területén kifizetett, egy foglalkoztatottra eső átlagos évi kereset összege háromszorosánál magasabb jövedelmet valósítottak meg abban az évben, amelyre az adót meghatározzák a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján, évi jövedelmi adót fizetnek.

A Köztársaság területén kifizetett egy főre eső átlagos jövedelem háromszorosának összegét a 2012-es évben a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján 2.067.480,00 dinárban állapították meg.

Ennek az adónak a kötelezettjei természetes személyek – rezidensek, beleértve a külföldi állampolgárságú rezidenseket, akik abban a naptári évben, amelyre az adó meghatározása vonatkozik, a törvényben előírt adómentes összegnél magasabb jövedelmet valósítottak meg.

Az adóztatott jövedelmet az évi jövedelem összege (levonva a befizetett járulékokat és adókat) és az adómentes összeg (ezúttal 2.067.480,00 dinár, csökkentve a személyi levonásokkal) közötti különbség teszi ki. A személyes levonások a 2012-es esztendőre 275.664,00 dinárt tesznek ki az adókötelezettre vonatkozóan és 103.374,00 dinárt minden eltartott családtagra. A személyes levonások teljes összege nem lehet magasabb az adózás alá eső összeg 50 százalékánál.

A törvény 10-ik szakasza szerint eltartott családtagnak számítanak:

  1. a kiskorú gyermekek illetve az örökbefogadott gyermekek;
  2. a rendszeresen iskolába járó, vagy munkanélküli gyermekek és örökbefogadott gyermekek, amennyiben egyazon háztartásban élnek az adókötelezettel;
  3. az unokák, amennyiben szüleik nem tartják el őket és az adókötelezettel egy háztartásban élnek;
  4. a házastárs;
  5. a szülők, illetve örökbefogadók.

Az adókötelezettek az adóbevallást a PPDG-5-ös űrlapon (obrazac PPDG-5) nyújtják be az illetékes adóhatóságnál, amit az adóbevallásra és a polgárok jövedelmi adója meghatározására szolgáló űrlapokról szóló szabályzat ír elő (az SZK Hivatalos Közlönye 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 és 8/11 szám).

A polgárok évi jövedelemadójának meghatározására szolgáló adóbevallás határideje a 2012-es esztendőre vonatkozóan legkésőbb 2013. március 15.

A polgárok évi jövedelmi adóját az alábbi adókulcsok szerint kell fizetni:

  • az átlagos évi kereset hatszoros összege után (ami 4.134.960,00 dinár) – 10 %
  • az évi átlagos kereset hatszorosa feletti összeg - 10 %-ot a 4.134.960,00 dináros összegre és 15 %-ot a 4.134.960,00 dinár feletti összegre.

 

Példa az adó elszámolására

A természetes személy-rezidens 2012-ben a következő jövedelmet valósította meg:

3.1 Az adózandó jövedelem, amelyre az azt kifizető levonta és befizette a levonást követően az adót és a járulékokat (az adóhatóság igazolása alapján)                    
3.1.1 Kereset 3.900.000
3.1.2 Adó és járulékok a foglalkoztatott terhére (a 3.1.1. alapján) 1.050.000
3.2 Összesen: (3.1.1.-3.1.2.) 2.850.000
3.11 Mindösszesen 2.850.000
3.12 Adómentes összeg 2.067.480
3.13 Az adóköteles jövedelem (3.11-3.12.) 782.520
3.14 Személyi levonások (legfeljebb 50 % a 3.13. alapján) 275.664
3.14.1 Az adókötelezett számára 275.664
3.15 A megadóztatható jövedelem (3.13-3.14) 506.856
3.15.1 A hatszoros évi átlagjöv. összegéig adóztat. jövedel. 506.856
3.16 10%-os adókulcs szerint (10% a 3.15.1. alapján) 50.686
3.18 Évi adó 50.686

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>