2013. March 18.

Törvény az ösztönzésekről a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben

Új törvényt hoztak a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben esedékes ösztönző támogatásokról (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2013-as szám).

2013. January 09.

Elfogadták a késedelmi kamatról szóló új törvényt

Elfogadták az új törvényt, amely rendezi a késedelmi kamat esetében a kamatláb és a kamat kiszámításának kérdését annak az adósnak az esetében, aki késik pézbeli kötelezettségének teljesítésével; de ez a jogszabály rendelkezik a devizaadósság késedelmi kamata kiszámításával kapcsolatos anyagról is.

2013. January 09.

Új törvényt fogadtak el a feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteltetéséről

Fontos információ és alkalom mindazok számára, akiknek kifizetetlen adóhátralékuk van: meghozták a feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteléséről szóló törvényt, amely előírja a kamatok feltételes leírását, továbbá a be nem fizetett esedékes közjövedelem fizetési kötelezettségének szünetelését.

2013. January 09.

A jogi személyek jövedelemadójának változásairól és módosításairól szóló törvény

Megszületett még egy törvényjavaslat, mégpedig a jogi személyek jövedelemadójának változásairól és bővítéseiről szóló törvény.

2012. December 21.

Megváltozott a törvényes késedelmi kamat kulcsa

A törvényes késedelmi kamat a nem határidőre befizetett közjövedelmek esetében 2012. november 8-tól kezdődően 20,95 %.

2012. December 21.

A feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteléséről szóló törvény javaslata

A törvényjavaslat előirányozza a feltételes kamatleírást és a be nem fizetett esedékes köztartozások befizetése kötelettségének szünetelését, továbbá a meghatározott közbevételek alapján 2012. október 31-ével bezárólag esedékes befizetési kötelezettségek elszámolt, de be nem fizetett kamatok leírásának feltételeit és méreteit, a kötelező egészségbiztosítási járulék alapján keletkezett esedékes kötelezettségek leírását 2012. november 31-vel bezárólag, valamint a kamat leírását egyéb esetekben is törvénnyel fogja majd szabályozni.

2012. December 21.

A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény javaslata

A nyereségadó-kulcs 2013. január elsejétől bejelentett esedékes változásai
A havi előleg megállapításával kapcsolatosan bejelentett változások
Az alapeszközökbe való befektetésekre vonatkozó adóhitellel kapcsolatos bejelentett változások

2012. October 29.

Rendelet annak a rendeletnek a kiegészítéseiről és módosításairól, amely a költségek mennyiségét szabályozza és mentesíti a jövedéki adó fizetése alól

A költségek (káló, szóródás, romlás, törés) mennyiségéről és jövedéki adó fizetése alóli felmentéséről szóló rendelet módosításairól és kiegészítéseiről szóló rendelet Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönyének 96/12-es számában jelent meg és 2012. október 6-án lépett hatályba.