2013. October 21.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény alkalmazása a gazdasági társaságok tagjai és alapítói esetében

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény kiegészítéseiről és módosításairól szóló törvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/2013) 2013. május 30. óta alkalmazzák. Ezzel a törvénnyel változások álltak be a kötelező társadalombiztosítás területén a gazdasági társaságok alapítói, illetve tagjai vonatkozásában.
A társadalombiztosítási járulékok elszámolása és fizetési módja a gazdasági társaságok alapítói és tagjai esetében, amennyiben alkalmazásban állnak (dolgoznak, munkaviszonyt létesítenek) saját gazdasági társaságukban, az alapító, illetve tag státusától függ, a következőképpen:
a) A gazdasági társaságok alapítói, illetve tagjai, akik munkaviszonyba léptek saját gazdasági társaságukban, a társadalombiztosítási járulékot felvett keresetük, megvalósított bérük alapján fizetik;
b) Azok az alapítók, illetve tagok, akik nem létesítettek munkaviszonyt saját gazdasági társaságukkal, de abban munkát végeznek, a kötelező társadalombiztosítási járulékot a havi legalacsonyabb alapra fizetik, és ekkor a befizetés kötelezettje a gazdasági társaság. Az, hogy a gazdasági társaságok kötelesek-e mindhárom járulékot befizetni, az alapító státusától függ, a következőképpen:
a társaság alapítója, illetve tagja nincs munkaviszonyban más jogi személynél;
a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja teljes munkaidővel más jogi személynél áll alkalmazásban;
több gazdasági társaság alapítója, illetve tagja csak ezek egyikével létesített munkaviszonyt;
a társaság alapítója, illetve tagja egyúttal vállalkozó is;
a társaság alapítója, illetve tagja öregségi nyugdíjra jogosult, illetve annak élvezője;
a társaság alapítója, illetve tagja családi nyugdíjat kap;
a társaság alapítója, illetve tagja rpkkantnyugdíjas.

2013. September 23.

A faktoringról szóló új törvény

A faktoringról szóló új törvény, amely az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013-as, 2013. július 16-ai számában jelent meg és 2013. július 24-én lépett hatályba, kivéve a 2-ik szakasz 2-ik bekezdését, amelynek hatályba lépési ideje 2014. május 1.

2013. September 23.

Rendelet annak a rendeletnek a módosításáról, amely meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek végzésénél nem kötelező a forgalom pénztárgépi nyilvántartása

Rendeletet hoztak az olyan tevékenységek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról, amely tevékenységek végzése során a változásokat nem kötelező pénztárgépben rögzíteni és nyilvántartani (az SZK Hivatalos Közlönye 59/13-as szám).

2013. August 20.

Egységes bejelentkezés a kötelező társadalombiztosításra (M űrlap) elektronikus formában

2013. augusztusától a munkaadó kizárólag elektronikus úton juttathatja el az egységes társadalombiztosítási bejelentőt (bejelentést) (M űrlap - szerbül: Obrazac M) a kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántartójának honlapjára. Nem lesz lehetőség a papíralapú társadalombiztosítási bejelentések benyújtására.

2013. August 20.

Az elektronikus aláírás

Az adóügyi eljárásról és adminisztrációról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy 2014. január 1-től minden adókötelezett köteles lesz saját, egyéni adóvallomást (adóbevallást) tenni, mégpedig kizárólag elektronikus úton, illetve az adóbevallásokat kötelező lesz minősített elektronikus aláírással ellátni.
Az elektronikus aláírás és a minősített elektronikus aláírás
Az elektronikus tanúsítvány és a minősített elektronikus tanúsítvány
A tanúsítványkiállító testületek

2013. August 01.

Meghatározták a zenei művek, előadások és hanghordozók közzétételéért járó térítményre való jog megvalósításának egységes díjszabását

A zenei művek, előadások és hanghordozók nyilvános közzétételéért járó térítményre való jog megvalósításáról szóló díjszabást az SZK Hivatalos Közlönye 45/13-as számában tették közzé, 2013. május 25-én lépett hatályba és 2014. január 1-ig érvényes.

2013. August 01.

A szerződésben rögzített munkafeltételek változtatása és más munkahelyre való áthelyezés

A munkaadó szerződéskiegészítést (aneks) kínálhat fel a munkavállalónak másik, megfelelő munkára való áthelyezésről a munkafolyamat és a munkaszervezés szükségletei miatt
procesa i organizacije rada.

2013. August 01.

Az adóügyi eljárásról és adónyílvántartásról szóló törvény módosításai és változásai

A magyar nyelvű fordítás elkészültéig a hír szerb nyelven olvasható.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 47/2013 od 29. maja 2013. godine, a stupio je na snagu 30. juna 2013. godine, a u ovom broju iznosimo najvažnije novine koje donose ove izmene i dopune.

2013. July 15.

A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény

2013. május 30-án hatályba léptek azok a változások, amelyek a gazdasági társaság alapítójára, illetve tagjaira vonatoznak a kötelező társadalombiztosítás terén, és amelyeket a kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 47/2013) szabályoz.