2014. August 20.

A munkáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

Szerbia Képviselőháza 2014. július 18-án elfogadta a munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéséről szóló törvényt, ezért ismertetjük ennek a törvénymódosításnak és változásoknak a legfontosabb részeit, illetve legjelentősebb rendelkezéseit.

2014. August 20.

Az adóügyi eljárásról és adóügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény

Elfogadták az adóügyi eljárásról és adóügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvényt, amelyet az SZK Hivatalos Közlönyének 68/14-es számában közöltek, és amely 2014. július 4-én lépett hatályba.
Az adókötelezett kötelezettségei
Mely esetekben nem ítélhető oda az adóazonosító jel (szerbül: PIB)?
A nyilvántartásba vételre illetékes szervek és szervezetek kötelezettségei
A bankok kötelezettségei az adóhatóság felé
Az adóügyi aktus (okmány) eljuttatása az adókötelezetthez
Az adóbevallások átadása és az átadási határidők
A kötelezettségek teljesítésének sorrendje
A 2014-es évre vonatkozó PPP űrlapok elektronikus formában történő benyújtása
Az adóügyi szabálysértések
Az adóhatóság (adóigazgatóság) meghatalmazásai

2014. June 30.

A számvevőségről szóló új törvény alkalmazása a jogi személyek, egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében

A számvitelről szóló törvényt az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013-as számában tették közzé, és 2013. július 24-én lépett hatályba. A törvénynél alacsonyabb rendű aktusokat, amelyeket a számvitelről/számvevőségről szóló törvény 49-ik szakasza alapján hoztak meg, azoktól a pénzügyi jelentésektől alkalmazzák, amelyeket 2014. december 31-én állítanak össze, illetve készítenek el.
A számvevőségi törvény előírja azoknak az előírásoknak az alkalmazását, amelyek a pénzügyi jelentésekben szereplő pozíciók elismerését, értékelését, bemutatását és nyilvánosságra hozatalát szabályozzák a jogi személyek és vállalkozók nagyságának függvényében.

2014. April 23.

Határozat a minimális kereset összegéről a 2014. január - júniusi időszakra

A minimális kereset a 2014 januárja és júniusa közötti periódusra vonatkozóan változatlan maradt a korábbi időszakhoz képest, azaz 115,00 dinárt tesz ki nettó munkaóránként.

2014. February 18.

A transzferárakról szóló szabályzat változásai és módosításai

Összhangban a jogi személyek nyereségi adójáról szóló törvény rendelkezéseivel (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2001, 80/2002, 80/2002 – másik törvény, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 és 108/2013) az adóalany köteles a kapcsolt személyek közötti tranzakciókat ennek a törvénynek a szellemében külön kimutassa adómérlegében, és az adómérleghez mellékelje azt a dokumentációt, amelyben és oly módon, ahogy azt a pénzügyminiszter előírja, azokkal a tranzakciókkal egyetemben, amelyeket ennek a törvénynek az 59-ik szakasza 1. bekezdése, és ennek a szakasznak az 1. és 2. bekezdése szabályoz, külön is kimutatásra kerülne ezeknek a tranzakcióknak az értéke azokon az árakon, amelyek a piacon megvalósulnának az ilyen és ezekhez hasonló tranzakciók esetében, ha nem kapcsolt személyekről volna szó (az „elérhetőségen kívüliség” elve).

2014. February 18.

Új törvény a felülvizsgálatról (revízió)

Az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13-as számában tették közzé a felülvizsgálatról, illetve revízióról szóló új törvényt, amely 2013. július 24-én lépett hatályba.

2014. February 18.

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításai és változásai

Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 95/13-as számában jelent meg és 2013. november 8-án lépett hatályba.

2014. January 13.

Rendelet az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek átalányadózásával kapcsolatos közelebbi feltételekről, mércékről és elemektről szóló rendelet módosításairól és változásairól

Az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2013-as számában jelent meg az önálló tevékenységből származó jövedelem adókötelezettjeinek átalányadózásával kapcsolatos közelebbi feltételekről, mércékről és elemekről szóló rendelet módosításairól és változásairól szóló rendelet, amelyet 2014. január 1-e óta alkalmaznak.

2014. January 13.

Új számvevőségi törvény

Az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13-as számában tették közzé az új számvevőségi törvényt, amely 2013. július 14-én lépett hatályba.