2014. November 28.

Módosították a létesítmények legalizálásáról szóló törvényt

A létesítmények legalizálásáról (törvényesítéséről, fennmaradási engedélyezéséről) szóló törvény módosításáról szóló törvényben (az SZK Hivatalos Közlönye, 117/2014, megjelenésének napja 2014. október 29.) újabb hat hónappal meghosszabbították a legalizálás lehetősége megállapításához szükséges dokumentáció benyújtásának határidejét.

2014. November 28.

A Csődtörvény változásai és módosításai

A csődről szóló törvény változásairól és módosításairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 83/2014-es számában 2014. augusztus 5-én jelent meg, és ezzel megváltoztatták, illetve bővítették a korábbi csődtörvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/09, 99/11 – másik törvény és 71/12-AB).

2014. November 14.

Új munkaszerződések megkötése a Munkáról szóló új törvénnyel összhangban

A munkáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 75/14-es számában jelent meg és 2014. július 29-től alkalmazzák. 60 napos határidőt szabtak meg a munkaszerződések összehangolására a törvény módosításai és változásai alapján.
- A munkaviszony-létesítési eljárás
- A munkaszerződés kötelező elemei a meglevő szerződések összehangolására az új törvény rendelkezéseivel összhangban
- A munkaszerződés, amikor próbaidős munkára szerződnek
- A meghatározott munkaidőre szóló szerződés
- A fokozott kockázattal járó munkák végzéséről szóló munkaszerződés
- A nem teljes munkaidőről szóló munkaviszony
- A munkaidő és a munkaidő beosztása
- A nem teljes munkaidőről szóló munkaviszony
- A kiegészítő munkáról szóló szerződés
- A túlóra
- Pihenőidő a napi munka során, a napi és heti pihenő

2014. October 01.

2014. szeptember 1-től dolgoznak az első szerbiai közjegyzők (jegyzők)

Szerbiában az első közjegyzők 2014. szeptember 1-én teljes egészében átvették a községektől és bíróságoktól az ingatlanforgalmazási szerződések hitelesítésének hatáskörét, míg az aláírások, másolatok és kéziratok hitelesítésének hatáskörét az első hat hónapban, 2015. március elsejéig a bíróságokkal megosztva végzik.
A közjegyzőkről szóló törvény
(Törvény a jegyzőkről)
A közjegyzői díjszabás
A közjegyzői hivatalok (irodák) jegyzéke (listája), díjszabása és munkaideje
A jegyzők kötelesek a forgalmat pénztárgépen is nyilvántartani

2014. October 01.

Az új fogyasztóvédelmi törvény

Az új fogyasztóvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2014-es szám) 2014. június 21-én lépett hatályba, és 2014. szeptember 21-től kezdve alkalmazzák. A törvény bővítette a fogyasztók (vásárlók) jogait, és növelte az eladók (kereskedők) kötelezettségeit.

2014. October 01.

Az előírt új számlakeret és a pénzügyi jelentések új űrlapjai

A számvevőségről (számvitelről) szóló törvényből eredő meghatalmazás alapján (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013-as szám) három új, a törvénynél alacsonyabb rendű aktus, (jogszabály) született.
Kötelezően megszűnik a valutazáradék és az árfolyamkülönbségek nettó hatásainak (effektusainak) elkülönítése (elhatárolása)
A tőke értékénél magasabb veszteség kimutatása a pénzügyi jelentésekben

2014. September 14.

A nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény módosításai és változtatásai

A nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény módosításairól és változásairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 75/2014-es számában jelent meg és 2014. július 29-én lépett hatályba, alkalmazása pedig 2015. január 1-én kezdődik.
A módosítások és változtatások meghatározták (definiálták) a mezőgazdasági biztosítottat, oly módon, hogy kötelezően biztosított a mezőgazdasági háztartás letéteményese/hordozója (szerbül: nosilac) és a családi földműves gazdaság letéteményese, illetve hordozója, illetve a háztartás, a családi földműves gazdaság, vagy a vegyes háztartás egy tagja.
Az öregségi nyugdíj
Az idő előtti (korai, korkedvezményes) öregségi nyugdíj
A biztosítottak, akik kedvezményezett munkakorral járó munkahelyeken dolgoznak
Az egyéb rendelkezések

2014. September 14.

A gazdasági nyilvántartási ügynökségben a bejegyzési eljárásról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

A gazdasági nyilvántartási ügynökségben történő bejegyzési eljárásról (szerbül: postupak registracije) szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönyének 83/2014-es számában jelent meg és 2014. augusztus 13-án lépett hatályba.
A törvény módosításaival és változtatásaival megtörtént az összehangolás a számvevőségről szóló törvénnyel, amely nem irányozza elő a kifogástalannak minősült pénzügyi jelentések bejegyzésének kötelezettségét, hanem minden pénzügyi jelentés és előírt dokumentáció közzétételének kötelezettségéről rendelkezik.