2013. July 15.

A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény

Tájékoztatónknak ebben a részében a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény leglényegesebb elfogadott módosításait és kiegészítéseit ismertetjük.

2013. June 03.

A munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény javaslata

Szerbia Köztársaság Népképviselőháza elé került a munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéséről szóló törvényjavaslat.

2013. June 03.

Az adótörvények előirányzott változásai és módosításai

Öt adótörvény módosítása várható:
- A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény;
- A kötelező szociális biztosítási járulékokról szóló törvény;
- A vagyonadóról szóló törvény;
- A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény;
- Az adóügyi eljárásról és adónyilvántartásról szóló törvény.

2013. May 14.

A munkáról szóló törvény módosításai és változásai

A munkáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény biztosítja a foglalkoztatott nő számára a munkából való távolmaradást (szünetet, vagy rövidített munkaidőt) csecsemőjének szoptatása miatt, amennyiben a gyermek születésétől számított egy évnél korábban tér vissza munkahelyére, és védelmet nyújt a meghatározott időre kötött munkaszerződés felmondása ellen a terhesség, a szülési szabadság idejére, valamint a gyermekápolás és a gyermek különleges ápolása idejére.
Végzésminta (modell) a szülési szabadság kihasználása és a gyermekápolás miatti távolmaradás jóváhagyására.

2013. May 14.

A komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítési határidejéről szóló törvény alkalmazása

Az SZK Hivatalos Közlönye 21/2013-as számában tettek közzé két szabályzatot ennek a törvénynek az alkalmazásáról, illetve ezekkel szabályozzák a törvény alkalmazása felügyelete, illetve ellenőrzése módját és eljárását, azzal, hogy a gazdasági szubjektumok közötti komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítése határidejéről szóló törvény alkalmazása feletti ellenőrzés végzésének módját és eljárását előíró szabályzattal rendezik a törvény alkalmazása felügyelete végzésének eljárását és módját abban az esetben, amikor a komerciális tranzakciókra két gazdasági szubjektum között kerül sor.

2013. May 14.

Változott a munkahelyi rehabilitálásról és foglalkoztatásról szóló törvény

A munkahelyi rehabilitálásról és foglalkoztatásról szóló törvény változását követően az eddigi jogszabályi megoldás helyett a következőt írják elő: Az a munkaadó, aki nem alkalmaz rokkant személyt, köteles az egy dolgozóra eső szerbiai átlagkereset (a statisztikai munkával megbízott illetékes köztársasági szerv legutóbb közzétett adatai szerint) 50 %-át befizetni minden olyan rokkant személy után, akit nem alkalmazott.
A Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat különböző programokon keresztül támogatja a hátrányos helyzetű (fogyatékkal élő, rokkant) személyek munkába állítását.

2013. May 14.

Határozat a minimális kereset összegéről

Szerbia Köztársaság kormánya határozatot hozott a minimális keresetzek összegéről (magasságáról) a 2013. márciusa és decembere közötti időszakra vonatkozóan: a minimális kereset – adó és kötelező társadalombiztosítás nélkül – 115,00 dinár egy munkaórára (nettó).

2013. May 14.

Minimálbér

A minimálbér új összegének megállapításáról szóló határozat meghozataláig a 115,00 dináros (nettó) órabér marad alkalmazásban.