Új törvényt fogadtak el a feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteltetéséről

A Vállalkozó tájékoztató 2012. novemer/1. számában már írtunk a feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteltetésésről szóló törvényjavaslatról, amelyet most elfogadott, illetve meghozott a Népképviselőház, ezért most következzenek a leglényegesebb információk.

A felételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteltetéséről szóló törvény szövege a SZK  Hivatalos Közlönye 119/2012-es számában 2012. december 15-én jelent meg, és a megjelenést követő napon lépett hatályba.

Az adókötelezettek

A szóban forgó törvény értelmében adótkötelezettnek (adóalanynak) számítanak azok a természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek, akiknek 2012. december 31-én bizonyos közbevételek alapján esedékes de be nem fizetett kötelezettségeik vannak.

A törvény tárgyát képező közbevételek

A törvény adókként öleli fel a következő közbevételeket: a polgárok jövedelmi adóját, a jogi személyek jövedelmi adóját, az abszolút jogok átruházásáról szóló adót, az örökösödési és ajándékozási adót, a bejegyzett fegyverek után fizetendő adót, a nem életbiztosítási díj utáni adót, a kötelező nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékra kivetett adót, a kötelező egészségügyi biztosítást, a munkanélküliség esetére előirányzott kötelező biztosítási járulékot, a hozzáadott értékadót, a jövedéki adót, a forgalmi adót, a kereseti alap adóját és a pénzügyi tranzakciók (pénzügyletek és átutalások) utáni adót.

A szüneteltetés időtartama és a kamatleírás

A törvény rendelkezése szerint a fő adótartozást (törzsadósságot) a törvény hatályba lépésének napjáig nem fizetik be, a tartozás szüneteltetése

  • kis adóalanyok /adókötelezettek esetében 2014. december 31-ig,
  • nagy adókötelezettek esetében 2013. december 31-ig tart.

Az adóalany akkor jogosult a szüneteltetésre, ha a 2012. november 1. és 2012. december 31-e között esedékes kötelezettségeinek legkésőbb 2013. január 31-ig eleget tesz, 2013. január 1-től pedig rendszeresen fizeti folyó kötelezettségeit.

A fő adótartozás szüneteltetése idején, 2012. november 1-től kezdve a fogyasztói árindex alapján elvégzik annak valorizálását egészen a tartozás kiegyenlítéséig, viszont a kamatot nem számítják fel.

Az egészségügyi biztosítási járulék alapján felhalmozott adósság és kamat leírása

Annak az adóalanynak, amely adósságának szüneteltetése idején törleszti törzsadó-tartozását, leírják a 2012. október 31-ig bezárólag befizetésre esedékes kötelező egészségbiztosítási járulék alapján keletkezett adósságát és teljes kamatát.

A kis adóalanynak, aki rendszeresen eleget tesz folyó kötelezettségeinek, 2013 végével leírják kamata felét (50%), a fennmaradt kamatot pedig 2014 végével írják le. A nagy adóalanynak számító kötelezett esetében, amennyiben rendszeresen eleget tesz folyó kötelezettségeinek, kamata 50 %-át 2013 első félévének eltelte után, fennmaradt kamatát pedig a 2013-as második félév eltelte után írják le.

A törzsadótartozás részletekben történő fizetése

A törvény szabályozza a szüneteltetett törzsadótartozás befizetése halasztásának jogát, 24 részletben, biztosítási eszközök nélkül, amely idő alatt az adókötelesek (adóalanyok) kötelesek rendszeresen eleget tenni folyó kötelezettségeiknek. A kis adóalany ezt a jogát 2015. január elsejétől szerzi meg, a nagy adókötelezett pedig 2014. január elsejétől kezdve.

A kötelezettség kiegyenlítése elmaradásának következményei

Annak az adókötelesnek az esetében, aki a törzsadótartozás szüneteltetésének időszakában nem tesz eleget rendszeresen folyó kötelezettségeinek, a törzsadósságát, az adóeljárás és adó nyilvántartás szabályai alapján számolják el az esedékes kamatokat annak a hónapnak az első napján, amely azt a hónapot követi, amelyben nem tett eleget folyó kötelezettségének.

A kényszerbehajtási eljárás megszakítása

Az illetékes szerv a törvény hatályba lépésének napján megszakítja a kényszerbehajtási eljárásokat.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>