2014. October 01.

A természetes személyek tulajdonát képező ingóságok bérlése jogi személyek és vállalkozók részéről

A kötelmi viszonyokról szóló törvény 567-599-ik szakaszai szabályozzák az ingóságok (ingó tárgyak) bérlését, a természetes személy, mint bérbeadó jövedelmét pedig, amelyet ingóságai bérbeadásával valósít meg, a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény rendelkezései alapján egyéb jövedelemnek tekintik.

2014. May 20.

A foglalkoztatott jogai és kötelezettségei a 2013-as évi szabadsák második részének kapcsán

A munkáltató (munkaadó) köteles a foglalkoztatott számára a naptári év folyamán biztosítani az évi szabadság első részének kihasználását folyamatosan, legalább három munkahét időtartamban, a második részt pedig legkésőbb a következő esztendő június 30-ig.

2014. May 20.

A társaság felszámolása (likvidálása)

A felszámolási eljárást akkor alkalmazzák, ha egy fizetőképes (szolvens, szerbül: solventno) társaságnak van elegendő eszköze minden kötelezettsége kielégítésére, de tagjai akaratából, vagy kényszerű úton, a törvényben előirányzottak alapján megszűnik létezni.
A felszámolási eljárás megindítása
A felszámolási nyitómérleg és a felszámolási nyitójelentés
A felszámolás megszüntetése
A felszámolási zárómérleg és a felszámolás befejezése
A pénzügyi jelentéstétel és az adókötelezett kezelése (elbírálása) felszámolás esetén
A foglalkoztatottak munkaviszonyának megszűnése a felszámolási eljárás megindítása alapján

2014. April 23.

Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházási adója

A vagyonadókról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001, a JSZK Hivatalos Lapja, 42/2002 – a Szövetségi Alkotmánybíróság döntése és az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002, 80/2002 – másik törvény, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – az AB döntése és 47/2013-as szám) 23-ik szakasza 1. bekezdésének 4-ik pontja szabályozza, hogy fizetni kell az abszolút jogok átruházási adóját a gépjármű tulajdonjogának térítés ellenében történő átruházása esetén – kivéve a mopedeket, motokultivátorokat, traktorokat és munkagépeket, úszó járműveket, illetve a saját meghajtással rendelkező légi járműveket – kivételt képez az állami tulajdon.

2014. April 23.

Szerződés a kereskedelmi közvetítésről

Ebben a számunkban azzal a közvetítői szerződéssel foglalkozunk, amelynek alapján a közvetítő kötelezi magát arra, hogy igyekszik olyan személyt fellelni és megbízójával kapcsolatba hozni, akivel az bizonyos (meghatározott)szerződésről és annak megkötéséről tárgyalna, a megbízó pedig kötelezi magát arra, hogy ezért a szolgáltatásért bizonyos (meghatározott) térítést fizet neki, amennyiben a szerződés megkötésre kerül.
Javasoljuk a közvetítési szerződés szövegét is.

2014. April 22.

A foglalkoztatottak követelései csődeljárás esetén

Amennyiben a foglalkoztatottak nem tudják megfizettetni a csődeljárás során elismert jogos követeléseiket, a Szolidaritási Alaphoz fordulhatnak követeléseik megfizettetése érdekében a munkáról szóló törvény 125-ik és 126-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005, 61/2005, 54/2009 és 32/2013-as szám).

2013. December 30.

A végkielégítés kifizetésének kötelezettsége a műszaki felesleggé nyilvánított dolgozónak

A munkavállalónak joga van végkielégítésre a munkaszerződés felmondása előtt, amennyiben a műszaki (technológiai), gazdasági vagy szervezési változások miatt bizonyos munkák végzése szükségtelenné vált, vagy pedig csökkent a munka volumene, aminek következtében munkaviszonya megszűnt, illetve amikor technológiai (műszaki) felesleggé nyilvánították.
PÉLDA: A munkaszerződés felmondásáról szóló végzés gazdasági és szervezési változások miatt.

2013. December 30.

A 2013-as esztendei évi szabadságok első felének az év végéig történő kihasználása törvényes kötelezettség

A munkaadó dönthet úgy, hogy a munkavállaló legalább két munkahét évi szabadságot megszakítás nélkül kihasználhat évi szabadságának első részeként, a fennmararadt részt pedig a naptári év végig használhatja ki.