2013. December 30.

A létesítmények legalizálásáról szóló törvény

2013. november 1-én hatályba lépett a létesítmények (objektumok) legalizálásáról szóló törvény, amelynek értelmében engedélyezett a legalizálási igények benyújtása az annak hatályba lépésétől számított 90 napon belül, azaz 2014. január 31-ig.

2013. November 19.

A vagyonadóról szóló törvény módosításai és változásai változások a vagyon megadóztatásában

A vagyonadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvényt az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2013-as számában tették közzé.
A Vállalkozói Tájékoztató szeptember/1-13 számában írtunk az örökösödési és ajándékozási illetékekkel kapcsolatos leglényegesebb változásokról, amelyeket a 2013. május 30-ka óta alkalmazott, a vagyonadóról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény szabályoz. A vagyonadóról szóló törvény rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazzák. A megváltozott rendelkezések szerint állapítják meg a 2014-ik évre szóló vagyonadót.
Az önadózás az üzleti könyvet vezetők esetében
Az adóvallomás benyújtásának határideje az üzleti könyvet vezető alanyok esetében
Az év folyamán keletkező önadózási adókötelezettség
Az adókötelezettség keletkezése/fennállása
Az üzleti könyvet vezető adóalanyok (kötelezettek) adóalapja
A) Azon üzleti könyvet vezető adóalanyok esetében, akik üzleti könyveikben ingatlanaikat becsületes, tésztességes értéken tüntetik fel (a törvény 7-ik szakaszának 1. bekezdése)
B) Azon üzleti könyvet vezető adóalanyok esetében, akik üzleti könyveikben ingatlanaikat nem tisztességes, becsületes értéken tüntetik fel (a törvény 7-ik szakaszának 2-ik bekezdése)

2013. November 19.

Adóelszámolás a nem rezidens (külföldi állampolgár) természetes személy részéről hazai jogi személynek nyújtott szolgáltatás esetén

A hazai jogi személynek a nem rezidens természetes személy jövedelmi (kereseti) adója elszámolásakor, amelyet a külföldi állampolgár a Szerb Köztársaság területén valósít meg hivatásos tevékenység végzésével és egyéb önálló személyes tevékenységgel, ismernie kell azt az anyagot, amelyet ebben a számban feldolgozunk.
Példával is szolgálunk: A nem rezidens természetes személy, azaz Magyarország rezidense, akinek önálló tevékenysége végzéséhez nincs hazánkban állandó bázisa, konzultánsi szolgáltatásokat nyújt hazai jogi személynek.
A jövedelmi adó elszámolása
A társadalombiztosítási járulékok elszámolása
A munkáért járó nettó térítés/térítmény kifizetése e szerződés alapján

2013. October 21.

Szerződés az igazgató jogairól és kötelezettségeiről

Gyakran előfordul, hogy a gazdasági társaság alapítója igazgató is a gazdasági társaságban, miközben teljes munkaidővel másik munkaadónál áll munkaviszonyban.
A munkáról szóló törvény 48-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009 és 32/2013) a munkaadó és a munkaviszonyt nem létesítő igazgató közötti jogokat, kötelezettségeket és felelősséget szerződésben határozzák meg.
A pót- vagy részmunka
A munkáról szóló törvény 202-ik szakasza alapján: „A foglalkoztatott, aki teljes munkaidőben dolgozik munkaadójánál, pót- illetve részmunkaidőről szóló szerződést köthet másik munkaadóval, de az legfeljebb a teljes munkaidő egyharmadára vonatkozhat.”
Az igazgató részmunkájának (pótmunka - szerbül: dopunski rad) elszámolásáról szóló szerződés példája/mintája
A pót-, illetve részmunkáról szóló szerződés példája/mintája

2013. August 20.

A gazdasági társaságok alapítóinak társadalombiztosítási járulékai, amennyiben nem létesítettek munkaviszonyt saját társaságukban

Azoknak a gazdasági társaságokat alapító tagoknak, akik nem léptek munkaviszonyba saját társaságukban, de saját gazdasági társaságukban dolgoznak, ilyen alapon pedig társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezettek, a gazdasági társaság köteles elszámolni a társadalombiztosítási jérulékot, mégpedig a lealacsonyabb (legkisebb) alapra, és az előző hónapra vonatkozóan a hónap 15-ik napjáig befizetni azt, továbbá az adóhatósághoz el kell juttatnia a társadalombiztosítási járulék elszámolását a PP OD-O űrlapon minden hónap 5-ig az előző havi befizetések vonatkozásában

2013. August 01.

Meghatározták a zenei művek, előadások és hanghordozók közzétételéért járó térítményre való jog megvalósításának egységes díjszabását

A zenei művek, előadások és hanghordozók nyilvános közzétételéért járó térítményre való jog megvalósításáról szóló díjszabást az SZK Hivatalos Közlönye 45/13-as számában tették közzé, 2013. május 25-én lépett hatályba és 2014. január 1-ig érvényes.

2013. August 01.

A szerződésben rögzített munkafeltételek változtatása és más munkahelyre való áthelyezés

A munkaadó szerződéskiegészítést (aneks) kínálhat fel a munkavállalónak másik, megfelelő munkára való áthelyezésről a munkafolyamat és a munkaszervezés szükségletei miatt
procesa i organizacije rada.

2013. August 01.

A tevékenység gazdasági társaságként való végzésének folytatása (a vállalkozás gazdasági társasági jogi formává változtatása)

A vállalkozó dönthet arról, hogy tevékenységét gazdasági társaságként folytatja (ez a leggyakrabban korlátolt felelősségű társasági forma - Kft)

2013. July 16.

A munkaidő és a munkaidő beosztása

A teljes munkaidő heti 40 órát tesz ki, de rövidíthető, továbbá részmunkaidő, illetve túlóra is lehetséges és szerződés is köthető a kiegészítő munkáról.
A munkahét folyamán a munkaidő beosztását a munkaadó határozza meg, és a továbbiakban ehhez egy példával is szolgálunk.