2013. May 14.

A munkáról szóló törvény módosításai és változásai

A munkáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény biztosítja a foglalkoztatott nő számára a munkából való távolmaradást (szünetet, vagy rövidített munkaidőt) csecsemőjének szoptatása miatt, amennyiben a gyermek születésétől számított egy évnél korábban tér vissza munkahelyére, és védelmet nyújt a meghatározott időre kötött munkaszerződés felmondása ellen a terhesség, a szülési szabadság idejére, valamint a gyermekápolás és a gyermek különleges ápolása idejére.
Végzésminta (modell) a szülési szabadság kihasználása és a gyermekápolás miatti távolmaradás jóváhagyására.

2013. May 14.

Bérítményes távolmaradás munkahelyről (fizetett szabadság)

A fizetett szabadságról, a fizetett szabadság kihasználásáról szóló végzésmintával.

2013. March 18.

Az évi szabadságok meghatározásának mércéi

Az évi szabadság ideje meghatározásának mércéit törvény szabályozza, a munkaadó pedig általános aktussal vagy munkaszerződésben állapítja meg az évi szabadság időtartama meghosszabbításának egyéb kritériumait.
Bemutatják az évi szabadság kihasználásáról szóló végzés modelljét.

2013. March 18.

A vállalkozók szabálysértései a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján

Felhívjuk a vállalakozók figyelmét, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozzák a vállalkozók szabálysértéseinek büntetési tételeit 50.000 és 200.000 dinár közötti határösszegben.

2013. March 18.

Törvény a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről

Új törvényt hoztak a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről, amelyet a 2013. március 31-ig megkötött szerződéses viszonyok esetében alkalmaznak a kereskedelmi tranzakciókban.
A törvény pénzbüntetéseket is előír szabálysértések esetén a jogi személyekre vonatkozóan, 100.000 és 2.000.000 dinár közötti összegben, a vállalkozók esetében 10.000,00 és 200.000,00 dinár közötti határösszegben.

2013. January 29.

Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megvalósításának feltételei 2013-ban

Fontos információ az öregségi nyugdíjjogosultság megvalósításával kapcsolatban 2013. január 1-től, illetve a nyugdíba vonulási végkielégítésre való jogosultságról. A munkaviszony nyugdíjba vonulás miatti megszűnéséről szóló végzésminta.

2013. January 29.

A kötelezettségek és kinnlévőségek elévülése

A vállalkozók és gazdasági társaságok kinnlevőségei és kötelezettségei reális kimutatása érdekében a 2012-es évre vonatkozó pénzügyi jelentésekben nagyon lényeges meghatározni az elévült kinnlevőségeket és kötelezettségeket.

2013. January 09.

A megbízási szerződés (Ugovor o delu)

A megbízási szerződés (Ugovor o delu) minta, magyarázattal és a munkavégzésre való alkalmazás lehetőségei munkaviszony létesítése nélkül.

2013. January 09.

Állami és egyéb ünnepek

A karácsonyi és újévi ünnepek