A vállalkozók kötelessége írásban tájékoztatni a gazdasági nyílvántartási ügynökséget üzleti könyveiknek a kettős könyvelési rendszer szerinti vezetéséről a 2014-es esztendőben

A gazdasági nyilvántartási ügynökség 2014. november 26-án az alábbi tájékoztatót tette közzé internetes oldalán:

A vállalkozó jelentése üzleti könyveinek a kettős könyvelés rendszere szerinti vezetéséről a 2014-es évben

A gazdasági nyilvántartási ügynökség tájékoztatja a vállalkozókat, akik nyereségszerzés céljából önálló tevékenységet végeznek, és akik a 2014-es esztendőben üzleti könyveiket a kettős könyvelés rendszere szerint vezetik, hogy a pénzügyi jelentések elkészítésének megkezdése előtt kötelesek erről írásos formában tájékoztatni a gazdasági nyilvántartási ügynökséget.  

Az írásos forma helyett az APR (az ügynökség nevének szerb rövidítése) lehetővé tette a vállalkozók számára, hogy az üzleti könyveknek a kettős könyvelés rendszere szerinti vezetését a 2014-es évben olyan web-applikáció révén is jelenthessék,amelyet a pénzügyi jelentések és a bonitásra (hitelképesség) vonatkozó adatok nyilvántartásában a következő linken találnak: „Предузетници – Обавештенје о вођенју пословних кнјига по систему двојног кнјиговодства“. А törzsszám, illetve nyilvántartási szám és az egyéb adatok bevitelével a vállalkozó automatikusan bejelentkezik a 2014-es évi pénzügyi jelentések benyújtására kötelezettek bázisába (adattárába). 

Amennyiben a vállalkozók nem jelentik időben azt, hogy üzleti könyveiket a kettős könyvelés rendszere alapján vezetik, nem nyílik lehetőség számukra, hogy elkészítsék és eljuttassák a pénzügyi jelentések nyilvántartásába a gazdasági nyilvántartási ügynökségnél a 2014-re vonatkozó statisztikai szükségletekre szánt adatokat (a határidő február 28.), ahogy a pénzügyi jelentéseket sem (a határidő június 30.) a külön információs rendszer alkalmazásával, összhangban az új számvevőségi törvény rendelkezéseivel.

Azok a vállalkozók, akik megszűntek kettős könyvelést vezetni, ugyancsak kötelesek 2014. december 31-ig szabad formában tájékoztatni erről az ügynökséget.

Tekintettel az összes újdonságra az új törvény alkalmazásában, az ügynökség saját internetes oldalán időben tájékoztatja az összes kötelezettet a 2014-es évre vonatkozó pénzügyi jelentések elkészítésének/összeállításának és eljuttatásának módjáról.

               

A  VÁLLALKOZÓ,  AKI  ÚGY  DÖNTÖTT,  HOGY  2015-BEN  KIFIZETI  SZEMÉLYES  KERESETÉT

A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 33.a szakaszával összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/01, 80/02 – másik törvény, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – javított változat, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – AB, 93/12, 114/12 – AB, 47/13, 48/13 – javított, 108/13, 57/14, 68/14 – másik törvény):

Az a vállalkozó, aki önálló tevékenységéből származó tényleges, valós jövedelme után fizet adót, úgy is dönthet, hogy személyi keresetet (egyfajta fizetést – szerbül: lična zarada) fizet ki magának.

Az a vállalkozó, aki úgy határoz, hogy 2015. január 1-től személyes keresetet fizet ki önmagának, köteles írásos formában tájékoztatni az illetékes adóhatóságot arról a döntéséről, hogy személyes keresete fizet ki, mégpedig legkésőbb 2014. december 15-ig.

A személyes kereset kifizetése mellett döntött vállalkozó ezt a határozatot az adóperiódus folyamán nem változtathatja meg.

Amennyiben a vállalkozó úgy határoz, hogy 2015. január 1-től kezdve nem fizet ki magának személyes keresetet, köteles erről a döntéséről legkésőbb 2014. december 15-ig írásos formában tájékoztatni az illetékes adóhatóságot.

A személyes kereset kifizetése a vállalkozó esetében nem kötelezettség, hanem lehetőség. A személyes kereset összegét maga a vállalkozó határozza meg, bármilyen korlátozás nélkül. Abban az esetben azonban, ha a meghatározott bruttó személyes kereset összege alacsonyabb a társadalombiztosítási járulék elszámolására és fizetésére szolgáló legalacsonyabb havi összeg alapjánál, köteles erre a legalacsonyabb alapra elszámolni és fizetni a járulékot.

Fontos megemlíteni, hogy ennek a törvénynek a 37a. szakasza kimondja: a vállalkozóknak az adómérlegben költségnek, illetve kiadásnak ismerik el a vállalkozó személyes keresetét, de csak akkor, ha az kifizetésre is kerül. A személyes nettó kereset és a hozzá tartozó adó, illetve a személyes kereset utáni járulék kifizetése egyazon napon történik.

A vállalkozó személyes keresete kifizetéséről szóló döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a következőket:

Ha a vállalkozó 2015. január 1-től személyes kereset kifizetése mellett dönt: 

- A vállalkozó bruttó személyes keresetét költségnek, illetve kiadásnak ismerik el (amennyiben kifizetésre is kerül) és ily módon csökken a nettó jövedelem adóalapja (az adókulcs 10 %), azaz csökken az adómérlegben (PB – 2) meghatározásra kerülő, adó alá eső nyereség;

- A szociális járulékokat csak a személyes kereset után kell fizetni minden kifizetésnél, és nem kell fizetni a nettó jövedelem után, amelyet év végén, az adómérleg alapján állapítanak meg;

- A vállalkozó bruttó személyes keresetére el kell számolni:

- a kereseti adó 10 %-os kulcs szerint, a csökkentett alapra, 11.242,00 dinárra (ezt a csökkentést a 2014. február 1. és 2015. január 31. közötti időszakra határozták meg, 2015. február 1-től kezdődően pedig a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvénnyel összhangban elvégzik az adómentes összegek összehangolását, továbbá

- a bruttó kereset utáni 37,8 %-os kötelező társadalombiztosítási járulékokat.

A kulcsok, amelyek alapján a járulékokat el kell számolni és be kell fizetni:

- a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosítás – 26 %;

- a kötelező egészségbiztosítás – 10,3 %;

- a munkanélküliség esetére fizetendő biztosítás – 1,5 %.

 

A vállalkozó személyes keresete elszámolásának példája:

A vállalkozó határozatában nettó 25.000,00 dinárban állapította meg 2015. januári személyes havi keresetének összegét. A nettó összeg bruttóba történő átszámítása, amely már tartalmazza a hozzá tartozó adókat és járulékokat is, a következő képlet (formula) szerint történik:

Nettó – 1.124.20

0,522

A mi példánkban: 25.000 – 1.124.20                           Bruttó kereset = 45.739,08 dinár

0,522

1.       Nettó kereset ………………………………………………………….. 25.000,00 dinár

2.       Bruttó kereset………………………………………………………….. 45.739,08 dinár

3.       Kereseti adó (2-es sorszám – 11.242) x 10 % ……………............... 3.449,71 dinár

4.       Nyugdíj- és rokkants. járulék (2-es sorszám x 26 %)…................... 11.892,16 dinár

5.       Egészségbizt. járulék (2-es sorszám x 10,3 %)……………............... 4.711,12 dinár

6.       Munkanélk. esetére (2-es sorszám x 1,5 %) ……………...................... 686,09 dinár

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>