Bejegyzés a földművelő gazdaságok nyilvántartásába és a bejegyzés (regisztráció) megújítása

A földműves gazdaságok nyilvántartásába való bejegyzés határideje 2014. március 31.

A földműves gazdaságok nyilvántartásába azokat a Szerbia területén lévő mezőgazdasági birtokokat kell bejegyeztetni (regisztráció), amelyek legalább 0,5 hektár mezőgazdasági területtel rendelkeznek, és amelyeken a földművesek, gazdasági társaságok, földműves szövetkezetek, egyéb jogi személyek, mint például intézmények, iskolák, kolostorok, egyházak, más szervezetek és vállalkozók mezőgazdasági termelést folytatnak.

A nyilvántartásba bejegyezhető a 0,5 hektárnál kisebb területű földművelő gazdaság vagy más földterület is, amelyen a földművelő gazdaság tulajdonosa (birtokosa) állattenyésztési, szőlészeti tevékenységet folytat vagy zöldség, illetve vetemény termelésével foglalkozik (üvegházak és fóliák), vagy pedig egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytat (haltenyésztés, gombatermesztés, csigatenyésztés, méhészet, stb.).

A földterület hasznosítási alapjai:

  1. tulajdonjog,
  2. végzés – kivonat a tagosítási masszából való kiosztásról,
  3. bérleti szerződés (kivéve, ha azt a szerződést jogi személlyel, mint bérbeadóval kötötték meg, és itt kivételt képez bérbeadóként a mezőgazdasági ügyekben illetékes minisztérium),
  4. társadalmi tulajdonban levő mezőgazdasági földterületi használati joga, amelyet visszterhes jogügylet révén szereztek.

A bérleti és a földterületek használatba adásáról szóló szerződéseket hitelesíteni kell.

A családi földműves gazdaság bejegyzése esetén a nyilvántartásba a mezőgazdasággal foglalkozó természetes személyt jegyzik be, aki a családi földműves gazdaság birtokosa (tulajdonosa), de bejegyezhetők a családi földműves gazdaság tagjai is. Hangsúlyozzuk, hogy a házastársat csak egy családi földműves gazdaságban lehet bejegyeztetni.

Az igénylést a jogi személy székhelyén, annak a vállalkozónak, illetve földművesnek a lakhelyén kell benyújtani, aki a földműves gazdaság birtokosa (tulajdonosa – szerbül: nosilac).

A földműves gazdaságok tulajdonosai (birtokosai) kötelesek minden évben a február 1. és március 31. közötti időszakban megújítani a bejegyzést (regisztrációt), oly módon, hogy a 2014-es esztendőre vonatkozó új adatokat eljuttatják a nyilvántartásba, mégpedig a földműves gazdasági nyilvántartásáról és a bejegyzés megújításáról szóló szabályzattal és a földműves gazdaság passzív státusának föltételeivel összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/13-as szám), a kötelezően továbbítandó adatok pedig a következők:

  1. a mezőgazdasági földterületen termesztett kultúrák a folyó évre vonatkozóan;
  2. az állatfajták és a gazdaságok száma, amelyeken ezeket az állatokat tartják, vagy tenyésztik;
  3. a földterület és hasznosítási alapjának változásai (módosításai), mint a kataszteri méret és kataszteri kultúra, tulajdonlás, bérlet és hasonlók.

A földműves gazdaság birtokosa (tulajdonosa) a megújítási eljárás során nyilatkozik arról, hogy gazdasága kommerciális-e, vagy nem, és nyilatkozatot ír alá. Amennyiben a földműves gazdaság birtokosa (tulajdonosa) nem írja alá a nyilatkozatot, a nyilvántartásban az előzőleg bejegyzett adatok változatlanok maradnak.   

Abban az esetben, amikor a bejegyzés megújítását követően a bejegyzetthez képest változik a növényi kultúra, ezeket az adatokat 2014. április 30-ig helyesbíteni kell, illetve ki kell javítani.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>