A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény

AZ ADÓTÖRVÉNYEK ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSAI ÉS BŐVÍTÉSEI

 

Az SZK Hivatalos Közlönye 2013. május 29-én megjelent 47/13-as számában tették közzé:

 • A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt;
 • A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt;
 • A vagyonadókról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt;
 • A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt;
 • Az adóügyi eljárásról és adónyilvántartásról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt;
 • A jövedéki adóról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvényt.

 

A POLGÁROK JÖVEDELEMADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY

 

A Vállalkozói Tájékoztató 2013 májusi 1. számában részletesen írtunk a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításai és bővítései leglényegesebb javasolt változtatásairól.

Tájékoztatónknak ebben a számában a szóban forgó törvény elfogadott változtatásait és bővítéseit ismertetjük.

 

Az átalányadózás

Az új törvény rendelkezéseit, amelyek az átalányadózásra vonatkoznak a kötelezettségek meghatározására 2014-től kezdődően alkalmazzák, kivéve a törvény 40. szakasza 2. bekezdése 4) pontjának rendelkezéseit, amelyek meghatározzák az átalányadózás limitjét, és amelyet a törvény hatályba lépésétől, tehát 2013. május 30-tól alkalmaznak.

A törvény 40. szakaszának 2-ik bekezdése értelmében:

Az átalányadózás joga nem ismerhető el annak a vállalkozónak, aki:

 1. a következő területeken dolgoznak: számvitel- és számvevőség, könyvelési és revizori munkák, adótanácsadás, reklámozás és piackutatás;
 2. tevékenysége a következő területekhez kötődik: nagy- és kiskereskedelem, szállodaipar és étterem üzemeltetése, pénzügyi közvetítés, és az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység;
 3. tevékenységébe más személyek fektetnek be;
 4. összforgalma abban az évben, amely megelőzi az adó meghatározása szempontjából esedékes évet, illetve akinek tervezett forgalma tevékenysége végzésének kezdetén nagyobb 6.000.000 dinárnál;
 5. hozzáadott értékadó-kötelezettként van nyilvántartva összhangban a hozzáadott értékadót szabályozó törvénnyel.

A vonatkozó törvényszakasz 2-ik bekezdésének 2-ik pontja alapján kivételt képezhet az a vállalkozó is, aki kereskedelmi vagy vendéglátóipari tevékenységét kioszkban, pótkocsiban, vagy azokhoz hasonló montázs- illetve mozgó objektumban végzi, saját kérésére jóváhagyható, hogy a megállapított jövedelemre az adót átalányban fizesse.

 

A keresetek megadóztatása (2013. május 30-tól alkalmazzák)

A kereseti adókulcsot 12 %-ról 10 %-ra csökkentették, és 11.000 dinárra növelték az adómentes (nem adózó) jövedelem összegét.

A nyugdíj- és rokkantbiztpsítási alapba fizetendő járulékot 24 %-ra növelték azzal, hogy ebből 13 %-ot a kereset és egyéb jövedelem terhére, 11 %-ot pedig a munkaadó, illetve más befizető terhére számolnak el.

 

Vállalkozók (önadózás és személyes kereset)

Az üzleti könyveket vezető vállalkozó tevékenységéből származó jövedelem megadóztatása (attól függetlenül, hogy kettős könyvelést, vagy az egyszerű könyvvitel módszerét alkalmazza) önadózással és nem az adóhatóság végzése alapján történik;

Az új törvény rendelkezéseit, amelyekkel az önadóztatást szabályozzák, 2014. január 1-től alkalmazzák.

Kivételesen, 2013. július 1-től az az adókötelezett is alkalmazhatja adója meghatározásánál az önadózás módszerét, aki önálló tevékenysége valós jövedelme után adózik, miután úgy döntött, hogy 2013. július 1-től saját személyes havi jövedelmeként személyes keresetet fizet ki magának, és erről 2013. július 1-ig írásos formában tájékoztatja az illetékes adóügyi szervet.

Azok a vállalkozók, akik 2013. július 1-től személyes jövedelem kifizetése mellett döntenek, kötelesek adóbevallást készíteni (PPDG 1) a 2013. január 1. és 2013. június 30. közötti időszakra, továbbá adómérleget (PB 2) és ezeket 2013. július 30-ig el kell juttatniuk az adóhivatalhoz, mivel ezek alapján készítik el az adókötelezettségeire vonatkozó végleges végzést az adott időszakra vonatkozó, önálló tevékenységből származó jövedelmük után adókötelezettségükről és a kötelező társadalombiztosítási járulékról. A 2013 július-decemberi időszakban megvalósított netto jövedelemre vonatkozó adóelőleget ennek az adómérlegnek és adóbevallásnak az alapján határozzák meg, amelyet a 2013 január-júniusi időszakra állítottak össze.

A vállalkozó személyes keresetének kifizetése nem kötelezettség, csupán lehetőség. A személyes kereset összegét maga a vállalkozó határozza, illetve állapítja meg, mindenféle korlátozás nélkül. Abban az esetben azonban, ha a személyes brutto kereset összegét alacsonyabb szinten állapítja meg, mint amennyi a kötelező társadalombiztosítási járulék elszámolásának és fizetésének legalacsonyabb havi alapösszege, akkor köteles a járulékokat a legalacsonyabb alapösszegre befizetni.

A legalacsonyabb havi alap a társadalombiztosítási járulék elszámolásához a 2013 május 1. és július 31. közötti időszakra 20.090,00 dinár.

 

Fontos megemlíteni, hogy a szóban forgó törvény 37a szakasza alapján a vállalkozók esetében kiadásként az adómérlegben elismerik a vállalkozó személyes keresetét, de csak akkor, ha az kifizetésre kerül. A netto személyes keresetet és a hozzá tartozó, személyes kereset utáni járulékot és adót ugyanazon a napon kell kifizetni.

Az önadózásról szóló döntés meghozatalakor lényeges figyelembe venni a következőket:

 • kiadásként, költségként ismerik el a vállalakozó személyes keresetét (csak akkor, ha azt ki is fizetik), és ily módon csökken a netto jövedelmi adó alapja (az adókulcs 10 %), pontosabban csökken a megadóztatott jövedelem, amelyet az adómérlegben (PB 2) megállapítottak;
 • a társadalombiztosítási járulékokat minden kifizetésnél csak a személyes kereset után kell fizetni, és nem kell az év végén, az adómérleg alapján meghatározott netto jövedelem után fizetni;
 • 2013. július 1-től kezdve az önadóztatás szerinti nyereségadót az összeállított adóbevallás (PPDG) és és adómérleg (PB-2) alapján határozzák meg a 2013. január 1. és 2013. júmius 30. közötti időszakra;
 • a vállalakozó brutto személyes keresetére számolják el:
  • a keresetekre kivetetett adót 10 %-os kulcs alapján, a csökkentett 11.000 dináros alapra, és
  • a brutto keresetre fizetendő, 37,8 %-os kötelező társadalombiztosítási járulékot (24 % a rokkantsági és nyugdíjbiztosítási alapba, 12,30 % egészségügyi biztosítás és az 1,50 %-os munkanélküliség elleni biztosítási járulék)

 

A vállalkozó személyes keresete elszámolásának példája:

A vállalkozó saját döntésével határozta meg 25.000 dináros összegben 2013. júliusi havi netto személyes keresetét. A netto összeg brutto összegre való átszámítását, amely magába foglalja a csatolt adót és járulékokat is, az alábbi képlet szerint tudjuk kiszámítani:

 

Netto - 1.100,00

0,522

A mi példánkban: 25.000-1.100  A brutto kereset = 45.785,44 dinár

0,522

 1. Netto kereset....................................................................................
 2. Brutto kereset...................................................................................
 3. Kereseti adó (2-es sorszám – 11.000 x 10 %)..........................
 4. Rokkantsági- és nyugdíjbizt. járulék (2-es sorszám x 24 %)..
 5. Egészségügyi járulék (2-es sorszám x 12,3 %)........................
 6. Munkanélküliségi járulék (2-es sorszám x 1,5 %)....................
25.000,00 dinár
45.785,44 dinár
  3.478,54 dinár
10.988,51 dinár
  5.631,61 dinár
     686,78 dinár

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>