2013. May 30. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Május/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Az évi rendes közgyűlés összehívása és megtartása a Kft-ben
- A pénzügyi jelentések elfogadása és a nyereség elosztása a Kft-ben
- A polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény módosításáról és változásairól szóló törvénytervezet szerint javasolt változások
- A pénztári számlák kiadásának fokozott ellenőrzése
- Az internetes és elektronikus postacímek és kontakt adatok ingyenes regisztrálása
- A munkáról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény javaslata

informatorAprilis1-2013HU-01.jpg

2013. April 26. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Április/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Meghosszabbították a tájékoztató adóbevallás (IPP) benyújtásának határidejét
- Határozat a minimális kereset összegéről
- Folyamatos ellenőrzés a szürke gazdaság letörése érdekében
- A szolgálati idő bejelentésének kötelezettsége (M-4) a 2012-es esztendőre 2013. április 30-ig
- Változott a munkahelyi rehabilitálásról és foglalkoztatásról szóló törvény
- Anyagi támogatás az élelmiszerbiztonsági és minőségi rendszerek bevezetési és szertifikálási költségeinek visszatérítésére
- A komerciális tranzakciók során keletkező pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítési határidejéről szóló törvény alkalmazása
- A bank tájékoztatása a gazdasági nyílvántartási ügynökség regiszterébe beírt adatok változásáról
- A munkáról szóló törvény módosításai és változásai

2013. April 08. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Március/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Tájékoztató adóbevallás (Informativna poreska prijava IPP)
- A mezőgazdasági/ földműves gazdaságok bejegyzési határideje 2013.03.31.
- Minimálbér
- Meghosszabbították a feltételes kamatleírás és az adótartozás szüneteltetésének határidejét
- Állami ünnepek és más ünnepek
- Pályázat munkanélküliek számára
- Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások elosztása
- Jogosultság üzemanyag utáni térítményre
- Bértérítményes távolmaradás munkahelyről (fizetett szabadság)

informatorFeb1-2013RS-01.jpg

2013. February 26. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Február/1-2013

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
- A polgárok évi jövegelemadója
- Törvény a kereskedelmi tranzakciók során keletkezett pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésének határidejéről
- Törvény az ösztönzésekről a mezőgazdaságban és a rurális fejlesztésben
- A vállalkozók szabálysértései a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján
- Az évi szabadságok meghatározásának mércéi
- A szociális járulék elszámolásának előírt legkisebb alapja
- A költség- és egyéb jövedelemtérítések összehangolt adómentes összegei

2013. January 16. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Január/1-2013

Fontos információk a vállalkozók és kft-k részére
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A kötelezettségek és kinnlévőségek elévülése
- Újdonságok a kinnlévőségek/ követelések leírása kapcsán
- A HÉA (PDV) térítés készpénzben történő kifizetése a földműveseknek
- Tájékoztatás a földművesről, aki az előző 12 hónapban 1.000.000 dinárnál nagyobb forgalmat valósított meg
- A 2013. január 1-ei hatályú HÉA-nyílvántartásból (evidencija PDV) való törlési igény legkésőbb A 2013. január 31-ig terjeszthető be
- Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megvalósításának feltételei 2013-ban
- Az egyéni adóbevallás benyújtásának kötelezettsége (PPP nyomtatvány/ űrlap) 2012-re

2012. December 28. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató December/1-2012

Fontos információk a vállalkozók és kft-k részére
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A vagyon és kötelezettségek összeírásának kötelezettsége a 2012. december 31-ei állás szerint (leltár)
- A jogi személyek jövedelemadójának változásairól és módosításairól szóló törvény
- Új törvényt fogadtak el a feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteltetéséről
- Elfogadták a késedelmi kamatról szóló új törvényt
- A kötelezett törlése a hozzáadott értékadónyílvántartásból (evidencija PDV)
- Állami és egyéb ünnepek
- Ajándékok a karácsonyi és újévi ünnepekre
- A reklám- és propaganda céljára költött kiadások elésmerése az adómérlegben
- A reprezentációs kiadások elismerése az adómérlegben
- A megbízási szerződés
- A földműves gazdaságok regisztere (nyílvántartása)

2012. December 11. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató November/1-2012

Ingyenes tájékoztató anyag az aktuális előírásokról, rendeletekről
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A jogi személyek nyereségadójáról szóló törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény javaslata
- Az árfolyamkülönbségek és a valutazáradék hatásai elhatárolásának lehetősége a 2012-es és 2013-as éves számadás alapján
- A kölcsönszerződés
- A feltételes kamatleírásról és az adótartozás szüneteléséről szóló törvény javaslata
- A szociális járulékok legalacsonyabb szabályszerű előírt alapja
- Megváltozott a törvényes késedelmi kamat kulcsa

informatorokt1-2012-05.jpg

2012. October 29. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Október/1-2012

Ingyenes tájékoztató anyag az aktuális előírásokról, rendeletekről
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A foglalkoztatott évi szabadságának első részére való joga és kötelezettsége a 2012-es esztendőben
- Rendelet annak a rendeletnek a kiegészítéseiről és módosításairól, amely a költségek mennyiségét szabályozza és mentesíti a jövedéki adó fizetése alól
- A hozzáadott értékadóról szóló törvény módosításai és kiegészítései
- A polgárok jövedelemadójáról szóló törvény módosításai és kiegészítései

2012. September 28. | Vállalkozói Tájékoztató, Tájékoztatók, Vállalkozói Tájékoztató

Vállalkozói Tájékoztató Szeptember/1-2012

A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Az átalányadót fizetők számlaadási kötelezettsége, amennyiben nem kötelesek pénztárgépen keresztül forgalmuk nyilvántartására
- Elfogadták a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény módosításait
- A hozzáadott értékadóról (PDV) szóló törvény elfogadott változásai és módosításai
- Elfogadták a bírósági illetékekről szóló törvény módosításait és bővítését
- Helyi közterületi (közművesítési/ kommunális) cégtábla-illetékek
- Polgárok jövedelmi adójának változásai és módosításai