2014. December 23.

Vállalkozói Tájékoztató December/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A vagyon és a kötelezettségek kötelező összeírása a 2014. december 31-ei állapot szerint
- A pénzügyi jelentés továbbítása statisztikai és más szükségletekre 2015. február végéig
- A nem aktív jogi személyek kötelezettsége
- A számvevőségről (számvitelről) szóló új törvény alkalmazása jogi személyek, egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében
- A vállalkozók kötelessége írásban tájékoztatni a gazdasági nyílvántartási ügynökséget üzleti könyveiknek a kettős könyvelési rendszer szerinti vezetéséről a 2014-es esztendőben
- Határozat azoknak a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek a meghatározásáról, amelyekre behozataluk esetén közteher (adó, illeték) fizetendő és a külön közteher összegének meghatározása
- Az ünnepnapoknak számító következő ünnepek

2014. November 20.

Vállalkozói Tájékoztató November/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Módosították a létesítmények legalizálásáról szóló törvényt
- Szabályzat az egyes termékfajták egységára kifüggesztésének módjáról és feltételeiről
- A Csődtörvény változásai és módosításai
- Büntetőrendelkezések a Munkáról szóló törvényben

2014. October 20.

Vállalkozói Tájékoztató Október/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Új munkaszerződések megkötése a Munkáról szóló új törvénnyel összhangban
- A munka minimális ára a 2015-ös esztendőben
- Az adóbevallások kizárólag elektronikus formában történő benyújtási kötelezettsége bevezetésének új dinamikája
- A kölcsönről szóló szerződés

2014. September 19.

Vállalkozói Tájékoztató Szeptember/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- 2014. szeptember 1-től dolgoznak az első szerbiai közjegyzők (jegyzők)
- Az előírt új számlakeret és a pénzügyi jelentések új űrlapjai
- A munkába- és a munkából való utazási költségek megtérítése az ideiglenes alkalmi munkát végző személyek esetében
- Az új fogyasztóvédelmi törvény
- A természetes személyek tulajdonát képező ingóságok bérlése jogi személyek és vállalkozók részéről

2014. August 20.

Vállalkozói Tájékoztató Augusztus/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény módosításai és változtatásai
- A gazdasági nyilvántartási ügynökségben a bejegyzési eljárásról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény
- Határozat a minimális keresetről 2014. júliusa és decembere közötti időszakra
- A legalacsonyabb előírt alap a társadalombiztosítási járulékok elszámolásánál
- A hibakiigazítások az adók és mellékes adójuttatások nyilvántartása során

2014. July 21.

Vállalkozói Tájékoztató Július/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Az adóügyi eljárásról és adóügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény
- A munkáról szóló törvény módosításairól és változásairól szóló törvény

2014. June 16.

Vállalkozói Tájékoztató Június/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A számvevőségről szóló új törvény alkalmazása a jogi személyek, egyéb jogi személyek és vállalkozók esetében
- A számvevőségről és a számviteli politikáról szóló általános aktus
- A számlakeret alkalmazása
- Az új adóbevallási nyomtatványok/űrlapok az átalányadózóknak és a polgárok évi jövedelmi adójának bejelentéséhez
- A kötelező társadalombiztosítás új járulékkulcsai
- Könnyítések új dolgozók alkalmazása esetén

2014. May 19.

Vállalkozói Tájékoztató Május/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- A társaság felszámolása (likvidálása)
- A foglalkoztatott jogai és kötelezettségei a 2013-as évi szabadsák második részének kapcsán
- A szociális járulékok elszámolásának legalacsonyabb előírt alapja

2014. April 22.

Vállalkozói Tájékoztató Április/1-2014

Fontos információk vállalkozók, iparosok, kft-k és mezőgazdasági termelők részére!
A Vállalkozói Tájékoztató tartalmából:
- Szerződés a kereskedelmi közvetítésről
- Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházási adója
- Határozat a minimális kereset összegéről a 2014. január - júniusi időszakra
- A polgárok évi jövedelmi adója
- A foglalkoztatottak követelései csődeljárás esetén
- A mezőgazdasági támogatások