A nyereség elosztása a korlátolt felelősségű társaságban (Kft)

Új törvény 2012. február 1-től

A nyereség elosztása a Kft-ben oly módon történik, ahogy azt a társaság általános aktusai és a gazdasági társaságokról szóló törvény meghatározza (Szerbia Hivatalos Közlönye, 36/11-es és 99/11-es – a továbbiakban: törvény).

Az új törvényt 2012. február elsejétől alkalmazzák. A Kft-k esetében lényeges újításnak számít, hogy a nyereség elosztásáról és a veszteségek fedezéséről szóló döntést a társaság közgyűlésének kell meghoznia. A közgyűlésnek ez az illetékessége és jogosultsága az alapító okmányban nem ruházható át a társaság más szerveire (például az igazgatóra vagy a felügyelőbizottságra).

A nyereség elosztásának tárgya csupán a nyereségadó levonása után megmaradt nyereség lehet. Amennyiben a társaság nyereséget valósít meg, nem jelenti azt, hogy a társaság tagjának kifizethető az osztalék (dividenda). A dividenda, vagy osztalék a társaság tagjainak akkor fizethető ki, ha a társaság közgyűlése döntést hoz a nyereség, illetve annak egy része dividenda (osztalék) céljaira való elosztásáról.

A társaság nyereségét a társaság pénzügyi jelentései hatorozzák meg, amelyeket a társaság közgyűlése rendes évi értekezletén fogad el. Ezt a közgyűlést legkésőbb 6 hónappal az ügyviteli év lezárása után kötelezően meg kell tartani: azaz, a 2011-es esztendőre legkésőbb 2012. június 30-ig.

A nyereség elosztásáról szóló döntés ezen az ülésen is meghozható, de döntés születhet a rendkívüli közgyűlésen is.

A nyereséget más célokra is fordíthatják, amennyiben a társaságnak fedezetlen veszteségei vannak és nincs elegendő tartalékeszköze a veszteségek fedezésére.

A törvény lehetővé teszi, hogy a nyereséget nem csupán a társaság tagjainak, hanem más személyeknek is kifizessék, amennyiben ezt a társaság általános aktusai (dokumentumai) előirányozzák. Szerződés, illetve a társaság alapítási okmánya/határozata rendelkezhet úgy is, hogy a nyereség egy részét az alkalmazottaknak fizessék ki.

A társaság tagjainak való kifizetéseket, a kifizetések korlátozásait, továbbá a meg nem engedett kifizetések miatti felelősséget a törvény 182-185 szakasza rendezi, utalva a törvény 275-ik szakasza 1.- 4. bekezdéseinek megfelelő alkalmazására.

Az évi elszámolást követő nyereségosztás mellett a törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a társaság tagjainak a folyó évi nyereségből is osztalékot (közbeni osztalék) fizessenek ki. A közbeni osztalék (ideiglenes osztalék) kifizetését a törvény 273-ik szakaszának rendelkezései szabályozzák, amelyeket értelemszerűen alkalmaznak az ideiglenes osztalék kifizetése esetén is a Kft-ben.

Amennyiben az alapszabályzat nem rendelkezik másképpen, a társaság ideiglenes osztalékot (közbeni osztalékot) fizethet ki a rendes közgyűlések közötti időszakban bármikor, amennyiben:

  1. a társaság gazdálkodásáról és pénzügyi eredményeiről erre a célra készült jelentések azt mutatják, hogy a társaság a közbeni (ideiglenes) osztalék kifizetésével kapcsolatos időszakban nyereséget valósított meg, és a rendelkezésére álló anyagi eszközök elegendőek a közbeni, vagy ideiglenes osztalék kifizetésére.

  2. A közbeni, vagy ideiglenes osztalék összege nem nagyobb az előző gazdálkodási évben megvalósított teljes nyereségnél, amelyet a pénzügyi jelentésben rögzítettek, megnövelve az el nem osztott nyereséggel és azokkal a tartalékolt eszközökkel, amelyek felhasználhatók erre a célra, illetve csökkentve a megállapított veszteségek értékével és azokkal az eszközökkel, amelyeket a törvénnyel és az alpszabályzattal összhangban kötelező tartalékolni.”

 

Láthatjuk tehát, hogy elengedhetetlenül szükséges a közbeni (ideiglenes) osztalék kifizetéséről szóló döntésnek a belső pénzügyi jelentéseken alapulnia (ezeket nem regisztrálják a gazdasági nyilvántartási ügynökségnél, és nyilvánosságra hozataluk sem szükséges) amelyek a folyó év január elsején kezdődő időszakban készülnek addig a hónapig, amelyben a közbeni, vagy ideiglenes osztalék kifizetéséről döntenek.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>