A polgárok évi jövedelemadója a 2014-es esztendőben

A polgárok évi jövedelmi adóját a polgárok jövedelmi adójáról szóló törvény 87-92-ik szakaszai szabályozzák(az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2001, 80/2002, 80/2002 – más. törvény, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – javít., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – AB döntés, 7/2012, 93/2012, 114/2012 – AB döntés, 8/2013 , 47/2013, 48/2013 – javít., 108/2013 , 57/14, 68/14 – más. törvény).

Azok a természetes személyek, akik a köztársaság területén az adózás évében kifizetett átlagos keresetek háromszorosánál többet kerestek - a statisztikai adatok feldolgozására illetékes köztársasági szerv adatai alapján -, évi jövedelmi adót fizetnek.

A Szerb Köztársaság területén 2014-ben kifizetett, egy főre eső átlagos évi kereset 737.112,00 dinárt tett ki (az SZK Hivatalos Közlönye,  8/2015).

A Szerb Köztársaság területén a statisztikai adatok feldolgozására illetékes köztársasági szerv adatai szerint a 2014-ben kifizetett, egy foglalkoztatottra eső átlagos kereset összegének háromszorosa  2.211.336,00 dinár.

Ennek az adónak az adókötelezettjei a következő természetes személyek:

 • rezidensek a köztársaság területén és más államokban megvalósított jövedelem után, és
 • nem szerbiai rezidensek a köztársaság területén megvalósított jövedelem után,

akik abban a naptári évben, amelyre az évi adó összegét meghatározzák2.211.336,00dinárnál nagyobb jövedelmet valósítottak meg.

Az adóköteles /adózás alá eső jövedelem

Jövedelemnek a törvény 87-ik szakaszának 2-ik bekezdése értelmében évi összegnek számít:

 1. a kereset a törvény 13-14b szakasza alapján;
 2. az önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelem a törvény 33-ik és 40-ik szakasza értelmében;
 3. az adóköteles szerzői jogokból, a szerzői jogokkal rokon jogokból és az ipari tulajdoni jogokból származó adóköteles jövedelmek a törvény 55-ik és 60-ik szakasza  értelmében;
 4. az ingatlanok bérbeadásából származó adóköteles jövedelem a törvény 63-ik szakasza 3-ik bekezdése alapján;
 5. az ingóságok bérbeadásából származó adóköteles jövedelem a törvény 82-ik szakaszának 3-ik és 4-ik bekezdése szerint;
 6. a sportolók és sportban dolgozó szakemberek adóköteles jövedelme a törvény 84a szakasza szerint;
 7. egyéb adóköteles jövedelmek a törvény 85-ik szakasza értelmében;
 8. a törvény 87-ik szakasza 1. bekezdésének 1. pontja értelmében más országban megvalósított és adózott jövedelmek, továbbá a 87-ik szakasz 2-ik bekezdésének 1-7-ik pontja szerinti adókötelezettek jövedelme (rezidensek a kötztársaság területén és más országban megvalósított jövedelme) ;

A törvény 87-ik szakasza 2-ik bekezdésének 1. pontja szerinti keresetek és ugyanazon bekezdés 2.,3., 6. és 7-ik pontja szerinti adóköteles jövedelmek adócsökkentésben részesülnek a köztársaság területén befizetett adókkal és kötelező társadalombiztosítási járulékokkal a keresetet és adóköteles jövedelmet megvalósított személy esetében, továbbá ugyanezen törvényszakaszi bekezdés 4-ik és 5-ik szakasza értelmében a köztársaság területén ezen jövedelmek után befizetett adóval.

A 87-ik szakasz 2-ik bekezdésében említett jövedelem azzal az összeggel növekszik, amelyre a naptári évben az évi adót kivetik, és az adókötelezettnek a befizetett kötelező társadalombiztosítási járulék alapján visszatérítenek, összhangban a kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvénnyel.

A 87-ik szakasz 2-ik bekezdésének 8-ik pontja szerinti jövedelmek a más országban fizetett adó összegével csökkennek.

Az adóköteles jövedelmet a 87-ik szakasz 2-5-ik bekezdései alapján megállapított jövedelem és az adómentes összeg közötti különbség képezi.

Az adóalap

A törvény 88-ik szakasza értelmében a polgárok évi jövedelmi adójának alapja az adóköteles jövedelem, amelyet az adóköteles jövedelem és a következő személyi levonások közötti különbség képez:

 1. az adókötelezett esetében:294.845 dinár (az adózási évben a köztársaságban egy foglalkoztatottnak kifizetett átlagos évi jövedelemre kivetett adó 40 %-a, a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján, azaz737.112 x 40%);
 2. az eltartott családtag esetében: 110.567 dinara (15%-a a köztársaság területén egy foglalkoztatott számára kifizetett átlagkeresetnek abban az esztendőben, amelyre az adót kivetik a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv adatai alapján, családtagonként, azaz 737.112 x 15%).

A személyes levonások teljes összege nem lehet magasabb az adóköteles jövedelem 50 %-nál.

Amennyiben a család kettő vagy több tagja adókötelezett a polgárok évi jövedelmi adója vonatkozásában, a családtagok eltartására vonatkozó levonást csak egy adókötelezett valósíthatja meg.

Eltartott családtagnak a törvény 10-ik szakasza értelmében az adókötelezett által eltartott következő személyek számítanak:

 1. kiskorú gyermekek, illetve örökbe fogadott gyerekek;
 2. gyermekek, illetve örökbefogadott gyerekek, akik iskolába járnak (tanuló diákok), vagy munkanélküliek, és az adókötelezettel azonos háztartásban élnek;
 3. unokák, amennyiben nem szüleik tartják el őket, és az adókötelezettel azonos háztartásban élnek;
 4. házastárs;
 5. szülők, illetve örökbefogadók.

Családtagnak számít a törvény értelmében az adókötelezett esetében a házastárs, a szülők, a gyerekek, az örökbefogadottak és az örökbefogadók.

Háztartásnak számít a törvény értelmében az életközösség, az együttes/közös gazdálkodás és a megvalósított jövedelem felhasználása/költése számít.

Az adókulcsok

A polgárok évi jövedelmi adóját ennek a törvénynek a 88-ik szakaszában meghatározott adóalapra a következő kulcsok szerint kell fizetni:

 • az évi átlagkereset hatszorosának összegéig – 10%;
 • az évi átlagkereset hatszorosa feletti összegre -10% az évi átlagkereset hatszorosának összegéig + 15% az évi átlagkereset hatszorosa feletti összegre.

A 2014-ben megvalósított évi átlagkereset összegének hatszorosa: 4.422.672 dinár (6 x 737.112).

A 2014-re vonatkozó, a polgárok jövedelmi adójával kapcsolatos évi adóbevallást a PPDG-2R űrlapon, illetve nyomtatványon legkésőbb 2015. május 15-ig kell benyújtani. 2015. április 1-től kezdve a PPDG-2R űrlapon az adóbevallásokat csak elektronikus formában lehet benyújtani.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>