A hulladékgazdálkodás külön folyamatairól szóló rendelet kiegészítése

A felhasználást követően külön folyamatba kerülő hulladékká váló termékekről, a legyártott és behozott/ importált napi mennyiség és fajlagos megoszlás nyilvántartásáról, továbbá az évi jelentésre szolgáló űrlapról, az évi jelentés továbbításának módjáról és határidejéről, a térítményfizetés kötelezettjeiről, a térítmény elszámolásának mércéiről, összegéről, elszámolási módjáról és fizetéséről szóló rendelet pótlása Szerbia Hivatalos Közlönye 15/12-es számában 2012. március 2-án jelent meg, és 2012. március 3-án lépett hatályba (a továbbiakban: kiegészített rendelet).

A kiegészített rendelet ideiglenesen hatályon kívül helyezi az M1 kategóriába tartozó járművekre (utasok szállítására szolgáló gépjármű – a vezetőn kívül legfeljebb még nyolc utas szállítására alkalmas gépjármű), vagy az N1 kategóriába sorolt gépjárművek (teherszállításra szolgáló gépjármű – olyan tehergépjármű, amelynek engedélyezett tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát), háromkerekű motoros gépjármű a motoros triciklik kivételével (L5 kategória – nehéz tricikli) valamint ezek felhasználhatatlan, illetve kiselejtezett alkatrészei után fizetendő térítményt, és ezt a kiegészített rendeletet 2013. január elsejétől kezdve alkalmazzák.

Tekintettel arra, hogy a fentebb leírt térítményt a 2011. november 19-én hatályba lépett alaprendelet kiegészítéséről és módosításáról szóló rendelettel vezették be, a kötelezettek 2012. február 20-ig kötelesek voltak elszámolni és befizetni a térítményt azoknak a járműveknek a külön hulladékfolyamatba sorolásáról szóló rendelkezés miatt, amely járművek 2012. január 1. és 2012. március 2-a között kerültek piaci forgalmazásra. A szóban forgó illetéket 2012. augusztus 15-ig kell a kötelezetteknek befizetniük.

Az egész, illetve teljes jármű tömegére fizetett térítmény fizetése esetén a gumiabroncsokra és az akkumulátorra nem kell térítményt fizetni, mivel azok a jármű szerves részét képezik (ilymódon kerülik el a kettős adóztatást).

A más járművek szerves részét képező gumiabroncsokra és akkumulátorokra a teljes 2011-es esztendőre térítményt kell fizetni.

2012. március 3-tól ennek az évnek a végéig ismét térítményt kell fizetni a gumiabroncsok és az akkumulátorok után, amelyek szerves részei a járműveknek, mégpedig azért, mert a jármű teljes tömege után nem kell fizetni.

Az alaprendeletet egy olyan rendelkezéssel is bővítették, amelynek értelmében a gumiabroncsok utáni térítményt a legyártott, illetve behozott komplett kerekek alapján számítják, komplettnek pedig a gumiabroncs és a keréktalp számít.

A rendelet 5-ik szakasza értelmében a térítményfizetés kötelezettjei:

  1. a gumiabroncsok gyártói és importőrei, illetve azok a járművek, amelyeknek szerves részei a gumiabroncsok, amelyek a gumiabroncsot külön termékként hasznosítják, illetve azok a járművek, amelyeknek szervek részét képezik a gumiabroncsok.
  2. az azbesztot tartalmazó termékek gyártói és importőrei
  3. azoknak az akkumulátoroknak és elemeknek a gyártói, illetve importőrei, illetve akkumulátorokat és elemeket szerves részként tartalmazó járművek és berendezések gyártói vagy importőrei, a különálló termékként akkumulátorokat és elemeket forgalmazók, valamint olyan járművek és berendezések forgalmazói, amelyek szerves részét képezik az akkumulátorok és elemek.
  4. friss ásványi és szintetikus olajak vagy kenőanyagok gyártói és importőrei
  5. villamos és elektronikus termékek gyártói és importőrei, akik maguk helyezik el a Szerb Köztársaság piacán ezeket a termékeket, vagy pedig végső fogyasztóként maguk hasznosítják azokat

A rendelet 4-ik szakasza értelmében a térítmény fizetésének kötelezettjei napi nyilvántartást kötelesek vezetni azokról a gyártott, vagy behozott (importból származó) termékekről, azok mennyiségéről és fajtájáról, amelyek felhasználás után a hulladékfeldolgozás külön folyamataiba kerülnek, továbbá kötelesek évi jelentést készíteni erről, amit el kell juttatniuk a Környezetvédelmi Ügynökséghez. A nyilvántartás és az évi jelentés elkészítésének módját a rendelet írja elő.

A térítmény fizetésének kötelezettjei kötelesek eljuttatni a Környezetvédelmi Ügynökséghez a térítménynek a termékek fajtái szerinti befizetéséről szóló bizonyítékot, mégpedig 2012. március 15-ig az előző évre vonatkozóan, a termékek fajtái szerint befizetett térítmény részletezését a befizetés dátumával/keltezésével és annak a periódusnak a megjelölésével, amelyre befizették a térítményt.

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>