Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO     FISKALNE KASE

U “Službenom glasniku RS” br.83/12 od 24.08.2012. objavljena je

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Uredba stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnoso od 01. septembra 2012. godine.

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije je na svom sajtu objavila  PREČIŠĆEN TEKST (“Službeni glasnik RS” br. 61/10,101/10 i 94/11 i 83/12) UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKANE KASE.

Delatnostima za koje u smislu ove Uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti u okviru  sledećeih oblasti, grana i grupa :

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinjski i regionalni

49.20

Železnički prevoz tereta

49.31

 

49.32

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

 

Taksi prevoz

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41

Drumski prevoz tereta

49.42

Usluge preseljenja

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

 

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

51.10

Vazdušni prevoz putnika

51.21

Vazdušni prevoz tereta

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

53

Poštanske aktivnosti

55.90

Ostali smeštaj-studentski i đački domovi

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

61

Telekomunikacije

64

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

66

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

69.10

Pravni poslovi

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29

Usluge ostalog čišćenja

84.30

Оbavezno socijalno osiguranje

85

Obrazovanje

86

Zdravstvene delatnosti-zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

87

Socijalna zaštita sa smeštajem

88

Socijalna zaštita bez smeštaja

90

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

91

Delatnosti biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

92

Kockanje i klađenje

93

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

94.91

Delatnosti verskih organizacija

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

95.25

Popravka satova i nakita

 

 Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:

  • prodaja preko automata
  • prodaja preko putujućih prodavaca -ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe -kolporteri                                                  

75.00 Veterinarske delatnosti-Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti-aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila

 

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa: 

33.11  Popravka metalnih proizvoda

33.12  Popravka mašina

33.13 Popravka elektronske i optičke opreme

33.14 Popravka električne opreme

33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca  

33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme

33.19 Popravka ostale opreme

 

37   Uklanjanje otpadnih voda

 

38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan

43.11 Rušenje objekata

43.12 Priprema gradilišta

13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

43.21 Postavljanje električnih instalacija

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33. Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

43.34 Bojenje i zastakljivanje  

43.39 Ostali završni radovi  

43.91 Krovni radovi

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

 

74.20 Fotografske usluge

 

81.10 Usluge održavanja objekata

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

 

95.11 Popravka računara i periferne opreme

95.12 Popravka komunikacione opreme

95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu  

95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme  

95.24 Održavanje i popravka nameštaja  

95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

96.03 Pogrebne i srodne delatnosti 

Paušalno oporezivi preduzetnicikoji se bave gore navedenim delatnostima počev od 1. septembra nisu dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase. Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS” br.135/2004) nije predviđen postupak defiskalizacije kada neka delatnost bude oslobođena obaveze evidentiranja  prometa preko fiskalne kase. Savetujemo da postupe na  isti način kao i prilikom defiskalizacije u slučaju prestanka obavljanja delatnosi, i to:

Obveznik je dužan da podnese  nadležnom poreskom organu : zahtev za brisanje iz registra  fiskalizovanih kasa na Obrascu IPU-1, preko ovlašćenog servisa. Obveznik je dužan da  fiskalnu kasu  preda ovlašćenom servisu  onog dana kada prestaje sa radom ili u našem slučaju kada prestaje obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Ovlašćeni serviser u prisustvu ovlašćenog radnika Poreske uprave skida fiskalni modul i preuzima sve podatke iz fiskalne memorije fiskalne kase, o čemu se sastavlja zapisnik.

Obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. 

Poreska uprava izdaje rešenje o  brisanju iz registra fiskalizovanih kasa.

Fiskalna kasa  se nakon defiskalizacije vraća vlasniku.

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne  kase, smatraju se i :

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS” br.88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima
  • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima , odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS” br.56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog Pravilnika.

Csatolt állományok

  1. UredbaFiskalnaKasa (201 KB)

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>