Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Zaposleni ne može da  se odrekne prava na godišnji odmor. Ako je poslodavac doneo rešenje o godišnjem odmoru, ali zbog krivice poslodavca zaposleni nije mogao da koristi godišnji odmor, zaposlenom pripada naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor u visini prosečne mesečne zarade u prethodna tri meseca, kao i regres utvrđen ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca. Na ova primanja prilikom isplate  plaćaju se porez i doprinosi kao na zarade, ako je zaposleni još u radnom odnosu kod poslodavca. U slučaju, da zaposleni više nije u radnom odnosu kod poslodavca, prilikom isplate naknade štete i regresa, obračunava se porez na druge prihode po stopi od 20%, po odbitku 20% normiranih troškova, bez plaćanja socijalnih doprinosa uz podnošenje Obrasca PP OPJ-8 i Specifikacija poreza.

Komentari

No one commented on this post yet. Be the first one to share your toughts!

Dodaj novi komentar

Sigurnosni kod<span></span>